Главният директор на панаира става почетен консул на Чехия в Пловдив

Panair-24.09.2015Правителството даде съгласието си Чехия да открие в Пловдив почетно консулство с консулски окръг, обхващащ Пловдивска област, За почетен консул е предложен доц. Иван Соколов. Той от години е главен директор на Международния пловдивски панаир.

Чешката страна мотивира искането си с желанието за задълбочаване и развитие на двустранните отношения, включително на регионално равнище, както и с концепцията си за разширяване на мрежата на дипломатически представителства и подсилване на консулската мрежа.

Пловдив е избран като един от най-значимите културни и икономически центрове в България, а очакването на чешката и на българската страна е почетният консул да работи в подкрепа на икономическото и на търговското сътрудничество и да допринесе за активизиране на културния обмен.

Leave a Comment