Мария Габриел настоява етикета на меда да съобщава държавата на произход

базар на мед в Пловдив

29% от меда на пазара се смесва с различни видове захар

Зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент Мария Габриел, която е председател и на Работната група по пчеларство, депозира в Европейската комисия парламентарен въпрос относно етикетирането на меда. Тя и още 10 депутата настояват за изменение на съществуващите правила, така че етикетът да съдържа ясно посочване на другата страна или страни на произход, когато медът е смес. Искането е да се съобщава и съотношението на всеки мед в комбинацията.

Причината е, че европейските пчелари са загрижени за качеството на меда, който се внася в ЕС от трети страни. Смесен с мед, произвеждан в държава-членка на ЕС, след това този мед се продава с обозначението „смес от ЕС и мед извън ЕС“. „Това етикетиране може да подведе потребителите, тъй като те не разполагат с пълна информация за истинския произход на меда и за неговия състав. Този мед, който е по-евтин за търговците на дребно и представлява нелоялна конкуренция в сравнение с меда, произведен в държавите-членки, не е никак по-евтин за потребителите, тъй като те не знаят какво консумират“, заявяват евродепутатите.

През декември 2015 г. бяха събрани 2,237 проби от мед, предназначен за консумация от хората, от държавите-членки, Швейцария и Норвегия. Лабораторни анализи показаха, че 29% от пробите имат неправилно указание за географски произход, медът се смесва с различни видове захар, а за някои проби е бил обявен грешен растителен произход.

Отговорът на Европейската комисия на депозирания от евродепутатите въпрос се очаква до шест седмици.

 

Leave a Comment