Рекордна инвестиция от 14 млн. лв. срещу горски пожари осигури МЗХ

Огънят отнема годишно 22 хил. хектара гори, което е съпоставимо с площта на законната сеч, съобщи Георги Костов

противопожарна техникаРекордна инвестиция от 14 млн. лв.ще бъде направена тази година за опазване на горите от пожари. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов по време на представяне на готовността на горските служители за активния пожароопасен сезон, което се проведе на територията на Държавно горско стопанство-Брезник. През миналата година за техника, оборудване и изграждане на преградни съоръжения срещу пожари са били изразходени 6 млн. лв. Инвестицията през 2016 г. ще е най-голямата в последните 25 г.

Причината за влагането на толкова много средства е, че средногодишно България губи около 22 000 ха гори вследствие на горски пожари, което е съпоставимо с обема на законното годишно ползване на дървесина, поясни Георги Костов. Най голям брой пожари, макар и не по обем на засегната дървесина, има на територията на Ловеч и Кюстендил, което се обяснява с разпокъсаната собственост.

Средствата ще се използват за специализирана техника и за изграждане на противопожарни кули, оборудване на противопожарни депа и закупуване на предпазни средства и защитни облекла. Инвестициите покриват и всички дейности по изграждане и поддръжка на лесозащитни прегради пред възникнали пожари в горските територии.

Работи се съвместно с мобилните оператори за изграждане на система за наблюдение и превенция на пожари на територията на цялата страна, като се ползват техните вече изградени телекомуникационни преносни съоръжения. На тях ще се поставят   термовизуални камери за засичане на горски пожари.

 

Leave a Comment