Д. Танева: Отчитаме голям ръст при плодовете и зеленчуците, и малък при оранжерии и кравите

BASF
Утре земеделското министерство ще обсъди с браншовите организации предложенията за промени в обвързаните плащания

Министерството на земеделието и храните отчита над 50% ръст при производството на плодове и зеленчуци, според анализа за прилагането на обвързаната подкрепа по линия на директните плащания за 2016 г. Това съобщи земеделският министър Десислава Танева при участието си в национална дискусия „ДА! На българските региони“ в Кърджали. Във форума взеха участие още министрите Лиляна Павлова, Зорница Русинова и Николина Ангелкова.

Десислава Танева

При оранжерийното производство ръстът е 16%, докато при отглеждането на плодове е 52%. Още повече от плодовете е заявеното намерение за отглеждане на полски зеленчуци, по думите на земеделския министър. Процентите отразяват изсветляването на сектора, коментира Танева.

„В сектор „Животновъдство“ отчитаме с близо 11 % ръст на производството на отглежданите крави в България. Той е още по-голям в направлението за под селекционен контрол, който е по-продуктивен”, каза още Десислава Танева. Тя обясни, че единствено има намаление при млечните крави, които не са под селекционен контрол.

През последната една година броят на овцете е нараснал с 15 % .

Утре предстои дискусия между министерството и различните браншове, на която ще бъдат обсъдени възможностите за подпомагане на говедовъдството и овцевъдството в по-малките ферми, както и в средните стопанства в планинските и полупланинските региони. Десислава Танева поясни, че подкрепата в земеделието трябва да се прилага, така че операторите да бъдат конкурентноспособни и готови да посрещнат всички търговски споразумения.

Браншови организации за производство на плодове и зеленчуци също ще участват в обсъждане на предложенията за промяна на обвързаната подкрепа, които МЗХ ще изпрати в Брюксел до края на юли.

Десислава Танева обяви, че очакваният бюджет, с който ще стартира първият прием по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури, включително инвестиции“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., е в размер на 300 млн. лв. „Това е половината от бюджета на мярката за целия програмен период. Този подход прилагаме при всички мерки, които до момента сме отворили”, допълни още тя. Министър Танева припомни, че приемът на заявления по мярката ще стартира в края на месец август. Относно втория прием на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. министър Танева допълни, че той ще бъде обявен през месец октомври  и ще бъде с целия остатъчен бюджет. По предстоящия прием по мярката ще бъдат допустими инвестициите за напояване.

В Кърджали министърът на земеделието и храните съобщи още, че днес е крайният срок за регистрация на тютюнопроизводителите. „За Област Кърджали са регистрирани 1096 земеделски производители, които са заявили, че ще отглеждат тютюн. Ние трябва да търсим ефективността, а не обема на производство, който е проблем след това да бъде продаден , изкупен и преработен”, каза още Десислава Танева. Тя припомни, че финансирането, което получава секторът, е с цел производителите да се ориентират към друго производство, различно от тютюнопроизводството. „Тютюнът е изключен от каквато и да е подкрепа в европейските фондове. Към момента единствено държавата може да предоставя такава по преходната национална помощ”, уточни министър Танева.

 

Leave a Comment