КЗК: Шест от най-големите вериги бензиностанции са участвали в картел

бензиностанцияКомисията за защита на конкуренцията (КЗК) предяви твърдения за участие в картел на шест дружества, които притежават най-големите вериги бензиностанции у нас. Това са „Лукойл България“, „Еко България“, „Шел България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „Нис Петрол“ ( Газпром“) ЕООД и „Петрол“ АД.

Производството е образувано по повод самосезиране на Комисията за евентуално извършено нарушение, изразяващо се в забранено споразумение и/или съгласувана практика.

В рамките на производството са извършени поредица проверки на място от страна на Комисията в офисите на основните дистрибутори на горива на дребно. Въз основа на направения икономически и правен анализ Комисията счита, че действията на горепосочените дружества представляват нарушение, изразяващо се в забранено споразумение и/или съгласувана практика за обмен на ценова информация и провеждане на обща ценова политика.

Определението на КЗК не подлежи на обжалване.

Leave a Comment