Дронове на Института за космически изследвания обследват посеви на фермери

BASF
Земеделците получават карти на стопанствата си, в които са посочени проблемните участъци с препоръки за действие

Проф. Димо ЗафировВ Института за космически изследвания и технологии към БАН вече са създадени екипи в помощ на земеделските производители. Работи се с дронове, които заснемат полетата. После снимковия материал се обработва с програми и на земеделеца се предава карта, на която са посочени с координатите им проблемните участъци, заедно с препоръки. „Вече имаме сключени договори със земеделци за обследване на посевите им“, съобщи пред АгроПловдив проф. Димо Зафиров от института.

„Имаме фирми, които са се обърнали към нас с молба да правим заснемане на определени площи в определени периоди на годината и да обследваме за определени показатели“, уточни той. „Има индекс, който показва какво е състоянието на посевите, жизнени ли са те, има ли участъци с растения, пострадали от суша, болести и неприятели. Това се отчита на база на снимките“, поясни проф. Зафиров.

Институтът по космически изследвания предлага на фермерите както наблюдателната система, така и услугата по наблюдението. „Някои си мислят, че като си купят дрона, могат веднага да започват да работят с него. Ние в този момент препоръчваме услугата, а не купуването, защото веднага възниква въпросът да имаш оператор на дрона. Той трябва да притежава сертификат за управлението му. След това ще има нужда от анализ на резултатите и от препоръки какво да се прави. Затова в нашия екип има и агроном, и фотограф за обработка на снимковия материал, и хора, които да планират.“

Според проф. Зафиров, от услугата на института могат да се възползват не само зърнопроизводители, но и стопани, които отглеждат върху достатъчно големи площи плодове и зеленчуци. Към екипите в БАН могат да се обръщат и животновъди, които са изгубили животни при пашуването.

Какво представлява услугата?

„Ние програмираме полета и дронът тръгва да го изпълнява. Виждаме каквото вижда в момента дрона и ако попаднем на проблем в полето, можем или да препрограмираме в момента маршрута на дрона, или да си го отбележим като координати и да направим специален допълнителен полет с фокусиране на кадъра. Ако се наложи, изпращаме физически екип при конкретния участък. Като използва този тип услуга, производителят ще реализира много по-големи икономии от разхода, който е направил за услугата. Например, ние в момента на развитие на растенията казваме кои участъци имат нужда от допълнително подхранване с торове и така съдействаме за увеличаване на добивите,“ допълни професорът.

Цената на услугата варира от 0.50 до 1 лев за декар обследвана площ – еднократна услуга.

 

„В Европа и в САЩ много земеделци използват дронове и това ни кара да вярваме, че и у нас ще се приложи този иновативен подход“, надява се проф. Димо Зафиров.

Наскоро Институтът бе ангажиран от Министерството на околната среда и водите да извърши чрез дронове наблюдения в акваторията на Черно море за замърсявания, миграции на риби, развитие на водораслите.

Прочети още: Проф. Димо Зафиров: Борбата с градушки чрез самолети е стотици пъти по-евтина

EKODARPOL

Leave a Comment


7 + осем =