Виж кои са новите доценти и професори в Селскостопанска академия

BASF

Днес Селскостопанска академия (ССА) отбеляза празника на земеделската наука с изложба на плодове, зеленчуци, цветя, но също така и с връчването на удостоверения за академични длъжности „професор“ и „доцент“.

От днес новите доценти в системата на ССА са Ваня Иванова от ДЗИ – Ген. Тошево (растителна защита), Валентина Вълкова от ИЦ – Кнежа (селекция и семепроизводство на културните растения), Анелия Борисова-Крумова от ИЗ Кюстендил (растителна защита), Никола Методиев – ИЖН – Костинброд (развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването), Галин Георгиев от ДЗИ – Ген. Тошево (селекция и семепроизводство на културните растения).

Новите професори: Мая Игнатова от ИЖН – Костинброд (хранене на сс животни и технология на фуражите), Нина Котева от ИАИ – София (икономика и управление на земеделските стопанства), Апостол Апостолов от ЗИ – Шумен (развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването), Георги Кикиндонов от ЗИ – Шумен (селекция и семепроизводство на културните растения), Мариана Петкова от ИЖН – Костинброд (хранене на сс животни и технология на фуражите), Радка Донкова от ИПАЗР – София (почвознание) и Юлия Енчева от ДЗИ – Ген. Тошево (селекция и семепроизводство на културните растения).

Leave a Comment