За пръв път през 2017 г. пчеларите ще бъдат подпомагани при закупуване на дребен инвентар

смъртност при пчелитеОт 2017 година пчеларите за пръв път ще получават подпомагане за закупуване на дребен пчеларски инвентар (мярка А) както и при практикуване на подвижно пчеларство (мярка В). Това е записано в обнародваната в петък Наредба № 15 от 31 октомври 2016 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода (НПП) 2017-2019 г. Приемът на заявления за финансовата 2017 година ще започне на 21 ноември. Освен по тези мерки както и досега  пчеларите ще получават подпомагане по мерки Б,Г и Д, които са насочени към дейности за борба срещу вароатозата, за извършване на лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки.

 

Общият бюджет на пчеларската програма възлиза на приблизително 14.28 млн. лева, от които 50 на сто са осигурени от ЕС и 50% – от националния бюджет. За 2017 година финансовият ресурс е 4 758 590 лева.

С изплащането на финансова помощ от 3.6 млн. лв. за 2016 г. успешно приключи и третият тригодишен период от прилагането на Националната програма по пчеларство, през който българските пчелари получиха финансова помощ в размер на почти 10.5 млн. лева.

Leave a Comment