80% от млякото на САЩ е в кооперативи

влак

Влакове, влакове, влакове … Движат се един след друг или дори надпреварвайки се по трите чифта релси при Кловис, Ню Мексико, САЩ. През делничните и почивните дни, денем и нощем, не спират да превозват стоки по линията SouthWest. Когато се срещнат, се поздравяват. Ако се захласнеш да броиш товарните вагони, винаги са над 100, теглени от три или четири локомотива. Един ги изкара 125, друг 130. Хронометърът засече 4 минути трансфер от първия локомотив до последния вагон. През това време другите закусиха.

41 млекопреработвателни предприятия са в портфейла на кооператива DFA

Кои са трите неща, които биха удовлетворили един производител на мляко? Първо, сигурен пазар на суровината. Второ, справедлива цена. Трето, хоризонт за растеж. Членовете на американските кооперативи получават тройката аса наведнъж в момента, в който приемат да обвържат стопанствата си с подобно обединение.

Уейн Пала

Уейн Пала

Дали всичките 114 кооператива в САЩ са успешни, няма как да се разбере за две седмици, но фермерът Уейн Пала разказа за най-големия кооператив – Dairy farmars of America (DFA), чиито член е. Нещо повече – бил е избран и за председател на Борда през 2010 г. Той бе лектор в първия ден на обучителната програма за млечно говедовъдство „Лидери в земеделието“, организирана от Фондация Америка за България през ноември 2016 г. Самият Уейн Пала притежава три ферми, всяка с по 10 500 крави, и разполага с 47 хил. хектара земя. Три четвърти от необходимия фураж за изхранване на животните купува.

Жив закон на 94 години

DFA, както и останалите кооперативи, са създадени благодарение на матрицата, изкована в Закона за кооперативите още през 1922 г. „Законът продължава да е валиден въпреки многото опити да бъде съборен“, обясни Пала. Изглежда, той просто е най-доброто, което е можело да се случи на американските животновъди, защото, освен че е построил правилата, е дал и привилегията на фермерите да не бъдат закачани от антимонополните служби. „Ако три кооператива се съберат и кажат: „Това ще е цената, на която ще се изкупува млякото“, то цената ще бъде точно такава. Ако три телефонни компании се наговорят колко да струват разговорите, то те ще бъдат обвинени в картелна връзка“, даде пример лекторът.

Най-големият кооператив DFA – „Бързай бавно“

Не се е бързало, когато се е създавал кооперативът DFA. Още през 1996 г. четирима председатели на кооперативи се събрали да помислят как да осигурят за своите членове-фермери по-добро бъдеще. И взимат решение да се обединят.

Структури на кооператива DFA

Структури на кооператива DFA

Новият кооператив е бил създаден през 1998 г. В него членуват четири групи животновъди – с 63 млечни крави и нагоре до с 4000 и нагоре. Кооперативът е с национално покритие и има членове от седем географски района на САЩ.

Мощ
Предприятието за производство на сирене и протеин SWC

Предприятието за производство на сирене и протеин SWC

По-късно DFA, заедно с други два кооператива от челната тройка, са формирали Greater Soutwest Agency, която заедно с ирландската компания Glanbia създава през 2005-2006 г. в щата Ню Мексико млекопреработвателното предприятие Southwest cheese (SWC). То се определя като едно от най-големите в света (и бе посетено от българската група). Именно SWC дава на кооператива DFA сигурността, че изкупуването на млякото от фермерите е обезпечено с външните пазари, на които пробива модерната млекопреработвателна компания. Дневната доставка на мляко към нея е в обем от 11 милиона паунда (близо 5 млн. кг.), доставяни от 220 цистерни. Агенцията, образувана от трите кооператива (Greater Soutwest Agency), доставя на млекопреработвателя 70% от суровината.

„Още през 1998 г. основната идея за създаването на кооператива DFA е била фермерите-членове от цялата страна да могат да излязат на външните пазари“, посочи изначално зададената посока Уейн Пала.

По негови данни, илюстрирани в таблици, в последните години DFA заема 4-5 место в света по производство на млечни продукти.

Към момента кооперативът има общо 41 млекопреработвателни предприятия. Наскоро е изграден нов завод в Невада. Все още се строи друг в Канзас, който трябва да произвежда млечни продукти, съобразени с изискванията на Китай. Фермерите от съответните щатове имат по-висок процент на участие в млекопреработвателните предприятия, които са отделни юридически лица.

Пазарът на млечни продукти, произведени в предприятия на DFA, е основно към Латинска Америка, Тихоокеанските държави, а също така и 3% във Великобритания и Ирландия.

Каква е философията на кооператива?

„Да произвежда печалба и услуги за своите членове. Да увеличава продуктивността на фермите. Да намалява разходите“, изброи Уейн Пала. И добави: „Най-важната работа на кооператива е да се погрижи млякото, произведено в стопанствата на членовете, да се продаде.“

Защо американските фермери масово избират да не са самостоятелни?

„Първо, защото като членове получават застраховки, финансиране и обучение“, продължи лекцията си Уейн.

„Второ, кооперативът договаря за членовете си по-големи отстъпки от цените на фуражи, торове и т.н.“

„Трето, фермерите са съдружници и към тях се разпределя част от печалбата на кооператива.“

Как се управлява структурата?

Фермерите в кооператива са от седем района, във всеки от които има различни организации. Районите се управляват от Управителни съвети, в които участват избрани от отделните области делегати. Те избират кой да ги представлява на централно ниво, като принципът е „един член – един глас“, без значение колко голяма е фермата на избрания делегат.

Уейн Пала

 

Членовете, на които е гласувано доверие да представляват районите, избират Борда на директорите в DFA за три години. Бордът гласува кой да е председателят. На районно ниво бордовете са съставени от 27 членове, на национално те се състоят от 55 души. В кооператива има още Комисия по споровете. „И най-малкият производител може да стигне до най-високо ниво, ако има добро предложение“, специално отбеляза Уейн Пала и даде пример. Фермер от един от районите не бил съгласен с правилото „един член – един глас“ и поискал промяна. Според него по-правилно било половината от „гласа“ да отразява обема на млечно производство на съответния животновъд, а другата 1/2 да тежи за това, че конкретният човек е член на кооператива. В крайна сметка предложението било одобрено за приложение на районно равнище при избор на делегати, които ще взимат решения в централното управление.

Колко струва членството?

Всеки член-кооператор е задължен да внася в кооператива по 10 цента на 100 паунда (45.3 кг) мляко. Сумата е неговото участие в инвестициите, които прави организацията. Отчисленията от млякото на фермера отиват в негова лична сметка. Тази сметка е важна, тъй като тя е базата, с която той участва в разпределението на печалбата на DFA. Впрочем, печалбата на кооператива не се разпределя на 100 процента. 80 на сто остават в организацията, другите 20 процента се изплащат като дивидент. Животновъдът член трябва да е достигнал капитал от 1.75 долара, удържани при формулата 10 цента/100 паунда, за да има своя дял в кооператива. „За някои стопанства са нужни 5 години, за да достигнат до тази точка“, отбеляза фермерът Уейн Пала.

Той обърна внимание и на други правила. Ако фермерът излезе от кооператива преди да е навършил 67 години, получава по 10% от печалбата на кооператива, но няма право да партнира на други кооперативи. Ако умре – наследниците придобиват дяла му. Ако иска, може да го продаде на друг фермер.

Съвети

„Ако искате да създадете кооператив и той да върви напред, трябва да решите проблема с несправедливостта. В DFA сме подходили демократично с правилото „един член – един глас“, а също така и с процента собственост на базата 10 цента/100 паунда“, обърна внимание американецът.

„Когато правите обединение, трябва да търсите сдружения, с които имате общи разбирания и подобни структури.“

„Необходимо е ясно да посочите как съответният фермер ще бъде компенсиран за удръжките върху цената на млякото.“

„Много е важно в обединението да бъдат ангажирани млади хора.“

Leave a Comment