МЗХ увеличава разходите за персонал с 272 хил. лв.

BASF

аграрно министерствоМинистерството на земеделието и храните (МЗХ) предлага увеличаване на разходите за персонал с 272 053 лв. Средствата са в рамките на одобрения за 2016 г. бюджет за ведомството и ще бъдат прехвърлени от перото „Издръжка и други текущи разходи“. За целта от МЗХ са изготвили проект на постановление, който трябва да бъде гласуван от правителството в оставка.

Бюджетните промени са необходими за осигуряване на средства за персонал на заетите в новосъздадената Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“. Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните.

Одиторската агенция към земеделското министерство бе създадена през юли с 22-ма служители.

Leave a Comment