Почти 195 хил. дка овощни (35% от всички) са пустеели през 2015 г.

Над половината от новосъздадените млади овощни насаждения са черупкови, 29% – костилкови, 2 на сто – семкови

в овощната градинаОт общо 551 130 дка, засадени с овощни и с ягодоплодни, през 2015 г. нереколтираните градини (с неприбрана реколта) са заемали 194 590 дка. Те представляват 35.3% от всички площи, заети с тези насаждения. Това са данни от Аграрния доклад 2016, който съдържа обширна статистическа информация за селскостопанската 2015 година. Реколтираните градини заемат 356 540 дка и според доклада те са с 33.7% повече спрямо 2014 г.

Водещо място по производството на плодове заема Южният централен район с 29.2% от общото производство за годината, следван от Югоизточен район – 28.6% и Югозападен район – 15.9%. В Южния централен район е съсредоточено производството на ябълки (52%), сливи и джанки (33%). В Югоизточния район преобладават прасковите (54%) и черешите (45%). В Северния централен район са произведени 85% от кайсиите.

Площите с млади и невстъпили в плододаване овощни насаждения в стопанствата през 2015 г. са в размер на 15 292 ха. Най-голям относителен дял от общите площи заемат младите насаждения с орехи – 47,1%, следвани от тези с лешници – 14,6%, череши – 12,7% и сливи и джанки – 8,8%. От новосъздадените насаждения през стопанската 2014/2015 година, 58% са черупкови видове, 29% – костилкови видове и 2% – семкови видове.

 

Leave a Comment