Слабо повишение в цената на брашното

item0116Средните цени на брашно тип „500” за страната на едро и на дребно в по-малките магазини се задържат на нивата от предходната седмица, докато тази на дребно в големите супермаркети отбелязва слабо повишение. Това сочи седмичният анализ на цените на основните хранителни продукти на МЗХ за периода 30 ноември-7 декември.

По области, цените на едро на брашното са в диапазона от 0,59 лв./кг (Враца) до 1,02 лв./кг (София). В по-голямата част от областните центрове, където е отчетено предлагане на продукта на едро, се наблюдават разнопосочни колебания на цените спрямо предходния седмичен период, в границите от -9,2% (Хасково) до +6,7% (Бургас), които се компенсират и средната стойност за страната се задържа на ниво от 0,78 лв./кг.

Средно за страната, цената на дребно на брашно тип „500” в големите търговски вериги (ГТВ) е 0,99 лв./кг – с 1% по-висока на седмична база. В тези обекти брашното се търгува на цени от 0,94 лв./кг (София) до 1,05 лв./кг (Перник и Шумен). В сравнение с предходната седмица, в четири области – Разград, Русе, Силистра и Търговище, се наблюдава повишение на цените със 7,4%, докато в София продуктът поевтинява с 2,1%.

В по-малките магазини цените на дребно на брашното варират от 0,95 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен) до 1,18 лв./кг (София), като единствено в област София се отчита изменение спрямо предходната седмица – увеличение с 0,9%.

Средно за страната, цените на дребно на брашното в по-малките търговски обекти са с 0,05 лв./кг по-високи от тези в ГТВ. Най-голяма разлика между двата типа цени е налице в София – 0,22 лв./кг. В областите Варна и Търговище цените на продукта в ДТО са съответно с 0,05 лв./кг и 0,02 лв./кг по-ниски от тези в ГТВ.

През наблюдавания период маржът между цените на едро и на дребно на брашното е средно 0,21 лв./кг за големите търговски вериги и 0,26 лв./кг – за по-малките магазини, като продължава да е най-голям във Враца – 0,45 лв./кг за ГТВ и 0,51 лв./кг за ДТО. В област Благоевград и София цените на дребно в ГТВ са съответно с 0,04 лв./кг и 0,08 лв./кг по-ниски от тези на едро за същата област.

Leave a Comment