„Агрион Финанс“ предлага лизинг за земя без самоучастие

BASF
Така фермерите имат възможност да увеличат стопанствата си като плащат за желаните ниви за период от време и намаляват бъдещите си разходи за рента

agrion-agroplovdiv1Компанията за кредитиране на земеделци „Агрион Финанс” отпуска лизинг за покупка на земеделска земя като финансирането покрива до 100% от оценката на заложения земеделски парцел. Предимството за фермера е, че ако уговорената сума за покупко-продажбата съвпада с оценката на дружеството – реално той няма да се налага да влиза със собствени средства, а директно започва да си плаща вноските по лизинга. Процедурата е следната – лизинговото дружество купува желаната земя и след това сключва договор с лизингополучателя, който започва да я изплаща на вноски. В края на периода на лизинговия договор земята става негова собственост, като през цялото време фермерът има право да я стопанисва, обработва, отдава под наем и аренда, да получава евросубсидии за нея и т.н. Услугата е от полза на по-малките и средни земеделци, за които осигуряването на самоучастието е предизвикателство, казват експертите. От „Агрион Финанс” са готови да изготвят индивидуален погасителен план според нуждите и спецификите на бизнеса на клиента. Максималният срок за изплащане на лизинга е 10 години.

Така чрез лизинг фермерите могат да увеличат обработваемата си земя без да плащат за нея накуп, по цени в настоящия момент като я изплащат на вноски по удобен начин, който не нарушава финансовото им планиране. Докато изплаща актива фермерът усвоява средствата от неговото отдаване като същевременно намалява бъдещите си разходи за рента. Лизинговите вноски могат да се финансират с получените приходи от поземления актив под формата на наеми и ренти.

agrion-agroplovdiv2 “Предоставянето на повече финансови възможности за земеделските производители да закупят земята, която обработват ще стимулира дългосрочните инвестиции в земеделието и развитието на модерен агробизнес с висока добавена стойност.  А от това печелят всички“, посочват от дружеството. „Всички наши продукти нямат скрити такси и комисиони и цената на лизинга може лесно да бъде изчислена. Правим много по-бърза и пазарна оценка на земята, както и обработка на документите. На практика при нас процедурата отнема само няколко дни”, казват от „Агрион Финанс”.

Лизингът се оказва атрактивна алтернатива и когато фермерите имат нужда от средства, допълват експертите. Вместо да реализират земята си безвъзвратно, те могат да я продадат на финансиращото дружество и да откупят обратно на лизинг – т.е. на вноски. Така си запазват правото да я стопанисват; в дългосрочен план земята остава тяхна собственост, а фермерите получават пари в брой за покриване на други разходи. „Агрион Финанс” финансира и такива сделки.

Освен лизинг, компанията е разработила и кредити –  универсален ипотечен заем и кредит за оборотни средства. Всички започват от 10 000 лв. и нямат определен таван. Дружеството приема като основно обезпечение земята, а реалният процент на отпуснатото финансиране е до 80% от пазарната й стойност. Това, на което „Агрион Финанс” залага, е улеснената процедура за кандидатстване и усвояване и по-малкото документация.

Leave a Comment