За пръв път: Създават ферма със 105 дка боровинки в Гърмен

Снимката е от американска ферма за боровинки  в Ню Джърси

Снимката е от американска ферма за боровинки в Ню Джърси

Първата у нас ферма за стопанско отглеждане на боровинки вече е на път. Тя ще се намира близо до село Балдево, община Гърмен. Идеята за инвестиране в насаждението е на фирма „КООП – 1″ЕООД, която пък е дъщерна на „РПК – КООП“ в Гоце Делчев. Неин представител е Ангел Гераксиев, който за втори мандат е председател на Общинския съвет на Гоце Делчев.

Точната площ на насаждението с боровинки е 104.920 дка, се вижда от положителното решение на РИОСВ Благоевград относно инвестиционното предложение.

В проекта се описва, че на полето ще бъде извършена предпосадъчна подготовка – риголване, дълбока и плитка оран, и дисковане. След това ще се изкопаят посадъчни ями в които ще се засадят боровинковите храсти по схема 2.5 м/1.3 м.

Боровинковият масив ще се полива с капкова система с резервоар с обем 100 куб. м. Масивът ще бъде разделен на 5 поливни кръга, всеки с площ 20.00 дка. Системата за напояване ще се захранва чрез доставяне на вода от мрежата на „Напоителни системи“ ЕАД. Предвижда се за целия вегетативен период да се извършат 12 поливки.

Боровинките ще се отглеждат върху мулчирана повърхност – слой от слама, към който се добавя и богат на азот тор. В подходящите периоди ще се извършва резитба, торене и напояване.

От други публикации се разбира, че РПК е сериозен инвеститор в град Гоце Делчев. Тя разполага с магазини в града и селата към общината, както и с търговци център. Освен това потребителната кооперация е инвестирала в съоръжение за шоково замразяване на диворастящи и култивирани плодове, гъби и зеленчуци.

Leave a Comment


8 − две =