Съюзът на градинарите избира нов председател днес, БАПОП променя устава си

Слави Трифонов

Слави Трифонов

Националният съюз на градинарите в България ще избере нов председател днес поради изтичане мандата на Слави Трифонов, досегашният лидер на организацията. Отчетно-изборното събрание започва днес в 14 часа в град Хисаря, област Пловдив.

Новият председател ще бъде избран измежду членовете на Управителния съвет, който се състои от 7 човека, поясни Слави Трифонов. Двама от тях – Трифонов и Ради Радев, нямат право да бъдат отново избирани, така че изборът ще е измежду петимата членове.

Досегашният председател ще направи отчет на дейността и ще обобщи ситуацията в зеленчукопроизводството. Слави Трифонов разкри, че ще подкрепи с цифри становището си, че в краткия период откакто секторът бе обявен за приоритетен, той се е ползвал от т.нар. „параванен приоритет“. Илюстрацията на това мнение е в съпоставката от 2015 г., през която животновъдите са получили 326 млн. лв. подпомагане, а производителите на плодове и зеленчуци – 4 милиона.

Атанас Кунчев

Атанас Кунчев

От 13 часа, в същия град и същия хотел започва отчетното събрание на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП). Съвпадението на мястото не е уговорено предварително между двете организации.

Оранжерийните производители ще отчетат изминалата година и ще обсъдят една от главните си цели през 2017 г. – участие в промоционална програма, съобщи изпълнителният директор на БАПОП Атанас Кунчев. Генералната цел на организацията остава същата – популяризиране на качествата и вкуса на българското оранжерийно производство сред потребителите и увеличаване на експорта. Една от точките на отчетното събрание е промяна на Устава, която е свързана с изменения на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Формалните изисквания на закона ще влязат в сила през 2018 г. и БАПОП трябва да се съобрази с тях навреме.

 

Leave a Comment