Административен парадокс: Приемат заявления за училищните схеми по две наредби в два срока

маришки овце изложба, детеГотови са образците за кандидатстване по Училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти за новата учебна 2017/2018 година, съобщиха от ДФ „Земеделие“.

В същото време от фонда съобщават, че съгласно действащата към момента наредба за прилагане на схемите, заявления могат да се приемат от днес, 2 май. Тъй като обаче правителството прие миналата седмица постановление за изменение и допълнение на същата наредба, след обнародването й ще се приложат новите срокове, заложени в нея – приемът ще е от 15 май до 15 юни.

Другата съществена разлика в двете наредби е, че според актуалния към днешна дата норматив, доставките за „Училищен плод“ ще са 40 на брой, а според необнародвания – 45. От фонда обаче разрешават да се кандидатства от 2 май, като междувременно след публикуването на новата наредба в „Държавен вестник“ заявления ще могат да се приемат и от 15 май в продължение на месец.

Право да кандидатстват за доставки на плодове, зеленчуци и мляко в детски градини и училища в страната имат учебни заведения, производители на плодове и зеленчуци, на мляко и млечни продукти, организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, а също общини – с учебните заведения, които се намират на тяхната територия, посочват от ДФЗ.

Учебните заведения могат да участват във всяка от схемите самостоятелно или като изберат един заявител, имащ право да кандидатства за доставки. Ако учебното заведение не желае да участва самостоятелно, то трябва да избере заявител на базата на три предложения за доставка на продуктите по съответната схема. Важно условие е поне едно от предложенията да е към производител.

Документи за кандидатстване по двете наредби се приемат в областните дирекции на Фонд „Земеделие”.

 

Leave a Comment