Седем сдружения инициираха създаването на конфедерация Плодове и зеленчуци

BASF
Георги Василев, Слави Трифонов и Коста Петров вярват, че създаването на конфедерация е необходимо решение

Георги Василев, Слави Трифонов и Коста Петров вярват, че създаването на конфедерация е необходимо решение

Седем сдружения обявиха съгласие да създадат конфедерация в сектор Плодове и зеленчуци. Това са Националният съюз на градинарите в България (НСГБ), Асоциация „Български пипер“, Националната асоциация на картофопроизводителите (НАК), огранизациите на производители „Българска праскова“, „Еврофрут – 2004″ и „Български пипер“, както и групата на производители „Енерджи грийн“.

„Поканихме общо 16 организации в бранша“, отчете вчера в Стара Загора организационният секретар на асоциация „Български пипер“ Георги Василев. „Някои отговориха, че им е необходимо време, за да обсъдят в управителните си съвети предложението. Други обявиха, че на по-късен етап ще се включат. Макар и малко на брой, някои категорично отказаха. В същото време сдружения, които не сме поканили, тъй като не сме разполагали с техни контакти, сами ни потърсиха“, обясни Василев.

Слави Трифонов от УС на НСГБ обобщи, че учредителите са сред най-рано създадените браншови организации в страната, а останалите вероятно се нуждаят от време, за да пораснат.

Коста Петров, председател на „Българска праскова“, посочи, че е важно да се създаде конфедерацията, тъй като сектор Плодове и зеленчуци трябва да се подготви за предстоящия Закон за браншовите организации в земеделието, който изисква представителност на секторите.

Учредителите се обединиха върху целите, които трябва да гони конфедерацията, а именно: да защитава интересите на бранша относно водоползването; поземлените отношения; пазарите; субсидиите и евентуално иновациите.

При конфедеративната форма на сдружаване всяка съставна организация запазва своята самостоятелност и вътрешни правила. В същото време неин представител ще участва в Управителния съвет на конфедерацията, решиха учредителите. Председателят ще е с мандат от една година. Той ще се сменя, така че всяка организация – член на голямото обединение, ще има свой председател при спазване на ротационния принцип. Бе решено конфедерацията на има Контролен съвет, в който да участват представители на организациите – инициатори. Ежегодно ще се провежда и Общо събрание.

Предстои да се проучи дали създаването на браншови обединения не се финансира от ЕС, за да може да се използва възможността за издръжка на администрацията. След оформяне на устава ще бъде проведено и официалното учредително събрание.

 

Leave a Comment


5 − = четири