Фермерите могат да се (пре)регистрират по Наредба 3 до края на Кампанията за директни плащания

BASF

козеферма с Боер на "Агро Юстина"Срокът за регистрация и пререгистрация на земеделските производители по Наредба 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани се променя. Това е формулирано в заключителните разпоредби на наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. Наредбата бе изменена и допълнена на 12 май 2017 г., когато влезе в сила.

Досега, вече 19 години, срокът за регистрация и пререгистрация на земеделските производители бе от 1 октомври до 28 февруари. Изменението се прави с цел избягване на възможността за ограничаване на достъпа на земеделските стопани до системата на схемите за директни плащания в страната, в следствие на препоръка от ЕК.

След промените началната дата за регистрация и пререгистрация на производители остава 1 октомври. Крайната дата се променя на „до 25 календарни дни след изтичане на срока“ на Кампанията за директни плащания, който по правило е 15 май.

Промените в Наредба 5 от 2009 г. могат да се видят тук.

 

Leave a Comment