Как се кандидатства по програмата LIFE, чиито бюджет е 1.8 млрд. евро

BASF
щъркел

Каца или ще полети?

Обучение за кандидатстване по проекти по Програма LIFE на Европейската комисия ще се проведе на 16 май 2017 г. в РИОСВ – Пловдив. Това е втори семинар за запознаване с възможностите, които предоставя европейската програма за финансиране на проекти, свързани с опазване на околната среда. Поводът е публикуването на сайта на Европейската комисия на новия формат покани за подаване на проектни предложения за 2017 г. Обучението ще се проведе на 16 май 2017 г. от 10.30 ч. в Информационен център на РИОСВ – Пловдив на бул. „Марица“ 122, ет. 2.

Програма LIFE  е с бюджет 1 796 242 000 евро за периода до 2020 г. Тя съфинансира предложения, свързани със защита и подобряване качеството на околната среда, ресурсната ефективност и ограничаване на изменението на климата за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. Програмата предвижда и подпомагане на проекти за повторна употреба на отпадъчни води.

Бенефициенти по програмата могат да са публични организации на национално, регионално и местно ниво, НПО и изследователски институти, представители на бизнеса, както и секторни организации, въвлечени в изпълнението на дейности, свързани с изменението на климата. В България са създадени 6 регионални контактни точки по Програмата, като РИОСВ – Пловдив е една от тях.

До края на 2017 г. възможностите за кандидатстване на български бенефециенти по програма LIFE са по-добри, отколкото в периода след това, когато ще трябва да се конкурират с проектни предложения на страните от ЕС. Очаква се през май тази година да бъде обявена нова покана за проектни предложения.

 

 

 

Leave a Comment


+ две = 10