Какво каза днес Руман Порожанов пред журналисти (едно към едно)

BASF
Ще има наддоговаряне и за втория прием по мярка 4.1
Ще има още двама заместик-министри
Вероятно през новия програмен период ще се намали администрирането, но също така и бюджетът

IMG_1810 IMG_1796 Румен Порожанов на БАТА АГРО 2017 IMG_1806 IMG_1809

След като откри официално изложението за земеделска техника край Стара Загора БАТА АГРО, земеделският министър Румен Порожанов отговори на въпроси на журналисти. 

Ето какво каза той, едно към едно:

„В момента тече изпълнение на договорираните проекти от първия прием на мярка 4.1, плащанията започнаха преди няколко месеца, когато бях във фонда. От над 1000 проекта, които са договорени, в 850 (това са близо 84-85%) има земеделска техника. Подобно е и във втория прием. Той в момента е в ход на разглеждане. Ще направим анализ с фонд „Земеделие“ в момента, в който бюджетът се договори, за да направим наддоговарянето. Анализът ще покаже с колко милиона ще може да се увеличи (бюджетът по мярка 4.1 от втория прием – б.р.).

Източник за инвестиции в техника не е само Програмата за развитие на селските райони.

Директните плащания на площ, обвързаната с производството подкрепа при плодове, зеленчуци и животни, са субсидии, които подпомагат дейността и финансовия стабилитет на фирмите. Няма как да се поддържа (във фермите – б.р.) високо равнище без да има техника.

Пакетът по годишните директни плащания е 1.5 милиарда лева. Тези средства не покриват някакви загуби, те са източник на инвестиции. Шест процента от 10-те процента данък върху печалбата могат да бъдат предотстъпени, ако средствата бъдат инвестирани. Почти всички печеливши предприятия инвестират именно в техника.

Това, което аз ще се стремя да направя и ще направя,

министерството да заработи, да влезе в оборот, който да обслужва сектора. Администрацията е много тежка и с нея трябва да се работи. Когато работиш директно с директорите и с началниците на отдели, както правех във фонда, резултати има. Разбира се като министър ще имам доста по-различни ангажименти вече в рамките на това, което трябва да се случва както в министерството, така и в Разплащателна агенция към министерството, нашият стремеж е независимо от капацитета, дали е прекрасен или не, той да работи ефективно.

3400 проекта, когато дойдат, те реално заливат фонда. Първо минават през входа на регионалните дирекции да бъдат приети. Прави се оглед на място. Той трябва да установи, че няма започната инвестиция. След това тези проекти в цялата си същност, да, те са електронно качени в ИСАК, започват да се ранкират. След това се раздават. Имайте предвид, че не всички проекти са направени по най-добрия начин. Има консултанти и консултанти. Затова моята препоръка винаги е била:

Гледайте кой ви прави проектите!

Не казвам „направи го ти“, но гледайте кой ви прави проектите, за да може проектът да е читав, а не да недопустим за финансиране.

Говорейки за проектите, малко отивам към бюрокрацията. Тя, за съжавение, не е измислена при нас. Тя е в рамките на изискванията на европейското законодателство. Новата тема, която се подема и смятам, че няма да има никой, който да е против, е в новия програмен период да има малко облекчаване на административните контроли и процедури, и т.н. Защото ние трябва да ги прилагаме. Техническият инспекторат трябва да направи безумни проверки на всички площи, животни и каквото се сетите. Срокът ни е до края на месец октомври. Когато има проблем по една или друга мярка, Комисията иска инспекторатът да засили своите проверки. Това е една много тежка система, в която, правейки много чекове (проверки), може да се допусне грешка.

Да, администрацията може да бъде винаги по-добра.

И днес водих разговор с един човек, който бих искал да привлека в министерството.

Човек, който е изключителен капацитет. Няма да ви кажа името му. Но той ми отказа, защото си има по-спокойна и по-добра работна ситуация в момента.

Задължително ще имам още два заместника, защото секторът е много тежък, но няма да кажа кои ще са.

В четвъртък, когато стартира дебатът за новата ОСП,

ще отида и в Пловдив за един час. След това ще отида в Стара Загора,

където се събират всички асоциации. Ще бъда с екипите, които се занимават с новата ОСП, за да видим къде е пулсът, къде ги стяга чепикът земеделските асоциации, какво биха искали те. Да, те искат пари, но трябва да видим точно къде и как да бъдат насочени.

Тук е хубаво да се отвори една скоба, така или иначе сте тук. Дебатът с бюджета на новия програмен период е много интересен дотолкова, доколкото този бюджетен конфорт няма да е такъв. Знаете, че близо 40% от общия европейски бюджет отиваха в земеделските фондове. Дори като абсолютна стойност, многогодишната финансова рамка, която трябва да бъде подготвена до края на 2017 г. или началото на 2018-а, ще бъде без една водеща икономика, каквато е Великобритания. Това означава, че като цяло параметрите и разходите ще бъдат намалени. Не чак толкова, но ще бъдат. Това, съчетано с някои, появили се в последните две-три години приоритети за финансиране – миграционната политика, сигурността на гражданите на ЕС, няма как да не се отрази на бюджета за земеделие.

Затова е много важно този намален бюджет да отиде за все по-ефективно подпомагане

на сектора като цяло. И, разбира се, на селските райони.

Трябва да видим каква ще бъде политиката на финансиране през следващия програмен период. Видяхте, че тя се промени изцяло. Първият стълб, който през предишния период беше директни плащания – в старите страни-членки беше плащане на ферма, но те имаха историческа база, за да си формират плащането на фермера – в момента, в новия програмен период имаме 6 направления, а с обвързаната подкрепа 8-9… Нека да видим как ще отиде.

Да, ще бъде защитен нашия интерес.

И онзи ден има среща с г-н Филев от Асоциацията на тютюнопроизводителите.

Те казват и съвсем резонно от тяхна гледна точка, че искат тютюнът да остане приоритетна култура. Знаете, че няма да бъде ей така: „Искаме“ – „Да“. Тютюнът има недобро благоразположение като производство от много страни членки, затова и тук ще има дебати.

Тепърва Европейската комисия ще излезе с официални предложения за приоритети и нова ОСП в началото на 2018-а. Оттук зависи как ще се структурира многогодишната финансова рамка.“

Leave a Comment


+ 2 = шест