По проекта PlantaSYST в Пловдив ще се инвестират 94 млн. лв. в Център за биотехнологии и кампус

BASF
Доц. Цанко Гечев показва проекта

Доц. Цанко Гечев показва проекта

Изграждането на научно-изследователски център по растителна системна биология и биотехнология в Пловдив и възможностите, които се разкриват пред града, обсъдиха по време на работна среща кметът инж. Иван Тотев, общински съветници и авторите на проекта PlantaSYST.

От 200 кандидатстващи проекта, 10 са одобрени от Европейската комисия, а само 1 е български. Фактът, че Пловдив е голям академичен център и център на аграрните науки (особено зеленчукопроизводство) е основната причина градът ни да бъда избран.

„Това е първият проект, ръководен от български екип, който е спечелил финансиране от фондовете на Европейската комисия по програма Хоризонт 2020,“ посочи заместник-кметът Стефан Стоянов. По думите му това е голям успех за Пловдив на национално и международно ниво.

unnamedДоц. д-р Цанко Гечев, ръководител на проекта, обясни на общинските съветници, че е осигурено финансиране в размер на 15 милиона евро от страна на ЕК и 15 милиона от българската държава. Допълнително ще бъдат привлечени още между 15 и 20 милиона евро от частни български и международни компании, партньори по проекта.

Община Пловдив подкрепя проекта, който е част от бъдещото развитие града, като умен град и град на високите технологии“, уточни кметът Иван Тотев.

Общо 94 милиона лева са очакваните директни инвестиции за следващите 10 години, което ще подпомогне социално-икономическото развитие на региона с откриването на 100 нови работни места, подчерта още доц. Гечев.

Теренът, където се очаква да бъде изграден научно-изследователският център, е с площ 25 дка в район Тракия зад Парка на репресираните.

Над 30 университети и институти от цял свят, водещи в областта на растителната системна биология и биотехнология, подкрепят предложението на PlantaSYST. По този начин ще се привлече международната научна общност и ще се изгради цялостна връзка между науката и бизнеса.

Изследователските дейности, които ще се развиват в центъра са: Молекулярна физиология на стреса, Биология на развитието на растенията, Селекция и семепроизводство, Растителна метаболомика, Растителна клетъчна биотехнология

 

Leave a Comment


9 − = пет