„Агрия Груп“ придоби над половината дялове на „Силк Газ БГ“

земеделска земяВ края на месец май 2017 г. „Агрия Груп Холдинг“ АД е договорирало придобиването на 55% от дяловете в капитала на варненското дружество „Силк Газ БГ“ООД, което търгува със зърнени култури в Североизточна България, съобщи „Инвестор“, като се позова на Българската фондоба борса – София.

„Агрия Груп Холдинг“ е сред най-големите собственици на земеделска земя, която чрез част от дъщерните си дружества обработва. Други фирми в семейството на холдинга се занимават с търговия на зърно. От края на 2007 г. дружеството е публично, акциите му се търгуват на фондовата борса. Капиталът му е 6.8 млн. лв.

Прехвърлянето на собствеността на дяловете от капитала на “Силк Газ БГ” ООД предстои да бъде вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

 

 

Leave a Comment