Обвързаната подкрепа за зеленчуци е едва 46% спрямо предишната година, за плодове – 69%, за оранжерийни – 83%

Със заповед на земеделския министър са определени окончателните ставки

тиквиПовече от два месеца след като бе разплатена по-голямата част от обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци за 2016 г., в това число и оранжерийни, най-после са ясни окончателните ставки по схемите. В заповед с дата 7 юни земеделският министър Румен Порожанов определя следните размери:

По Схемата за обвързано подпомагане за плодове – на 1 342,66 лева на хектар.

По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци – на 1 080,51 лева на хектар.

По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (оранжерийно производство) – на 8 912,77 лева на хектар.

В края на месец март производителите получиха различни суми, но като цяло те сметнаха, че сумата представлява около 80 на сто от цялата. По-обезсърчени са производителите на зеленчуци, тъй като при тях ставката е повече от два пъти по-ниска спрямо миналата година.

За 2015 г. (изплатени през 2016-а) ставките бяха следните: за плодове – 1 938 лв. (990.88 евро) на хектар, за зеленчуци – 2 328 лв. (1 190.29 евро) на хектар, за оранжерийни зеленчуци 10 686 лв. (5 463.67 евро) на хектар. 

Изчисленията показват, че производителите на зеленчуци ще получат едва 46% от миналогодишното плащане, а на плодове – 69 на сто. Зеленчукопроизводителите са най-орязани заради факта, че през 2016 г. няколко насочени от властите фермери засяха с нискоразходните тикви полета с хиляди декари.

Най-слабо е намалението при оранжериите, където производителите ще разполагат с 83 на сто от сумата, която им бе преведена за реколтата през 2015 г.

 

Leave a Comment


+ седем = 11