Търсят се опитни експерти висшисти за окачествяване на тютюн

BASF

тютюнМинистерството на земеделието, храните и горите търси експерти за окачествяване на суровия тютюн. Те трябва да са не само висшисти, но и да имат нужния стаж.

Необходимостта от експерти по окачествяването е залегнала в наредба от 2016 г., която определя реда за създаване на комисии към областните земеделски дирекции. Те ще се състоят най-малко от трима оценители на тютюна, които ще изразяват компетентно мнение при спор между производители и изкупвачи за качеството на тютюна. От експертите се изисква да има 5 години стаж в областта на тютюните и да са завършили специалност „Технология на тютюна и тютюневите изделия“ или „Полевъдство“ (агрономство).

Кандидатите за експерти по окачествяване на тютюна подават до 31 август до министъра на земеделието, храните и горите заявление за вписване в списъка по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 23 от 21.12.2016 г.

Leave a Comment


+ 3 = шест