Нова кравеферма, създадена като по учебник и за млечни рекорди, край село Желязно

BASF
ЕТ „Боряна Златанова“ и управителят Мариел Мерджанов прилагат световните норми в отглеждането на животните
Управителят Мариел Мерджанов

Управителят Мариел Мерджанов

Нова кравеферма в село Желязно тепърва ще добива известност в животновъдните среди заради рекордите, които сякаш са й заложени да направи. Собственик на стопанството е ЕТ „Боряна Златанова“, но за професионалния успех на фермата е отговорен ветеринарният лекар и управител Мариел Мерджанов. Цялото оборудване, съоръжения и машини са внедрени от фирма Агритоп.

кравефермата в ЖелязноСтопанството е създадено през 2015 г. по проект, финансиран от Програмата за развитие на селските райони, още преди да бъде населено с животни. Обори, доилна зала, складова база, торохранилище – всичко предвидливо е било подготвено, с помощта и оборудването на фирма Агритоп. След това и преди да закупи животните инвеститорът се е заел с не по-малко важната задача да намери управител. Мариел разказва, че е бил поканен вероятно по препоръка на други животновъди, при които като студент е карал стаж. След като бил одобрен, той се заел да събере останалия персонал. Почти няма животновъд, който към днешна дата да не отчита, че един от най-големите препъни камъни в бранша е персоналът. кравеферма в ЖелязноУправителят лично подбрал хората в стопанството с интервюта и интуиция за качествата на работниците. Явно е имал точно око, тъй като от всичките 10 човека, само двама били освободени по-късно по една или друга причина. От останалите Мариел Мерджанов е доволен. Днес в стопанството работят общо 12 човека, заедно с него и с още един ветеринарен лекар.

„През октомври 2015 г. във фермата пристигнаха от Дания 170 заплодени юници и 34 отелени крави, или общо 204 животни Черношарени Холщайн, всяко от които с доказано потекло“, разказва управителят. „Всички юници родиха, а последвалият брак на кравите беше в рамките на 6 процента в първата година при технологично заложен ремонт между 10 и 20 на сто. В момента имаме общо 350 животни, от които 188 са крави.“

При първата лактация внесените датски юници постигнали 28 литра/ден средна млечност. В момента те са във втора лактация и имат среден млеконадой от 33 литра. Третата година е върхова за породата, а в генетичната характеристика на кравите е посочено, че могат да достигнат 60 литра мляко на ден.

Мариел МерджановВ стадото има рекордьорки и една от тях е №111. Дали защото собственикът на фермата е харесал най-много тази юница или поради добрата й генетика, но №111 се отличила още при първата лактация със 11 327 литра мляко за 315 дни. Към днешна дата за 120 дни тя е дала на стопанството 6 632 литра, което е към 46-50 литра на ден.

Кравите на ЕТ“Боряна Златанова“ са изключително спокойни сигурно защото са и добре отглеждани животни. „Тук никой от работниците не вика и не посяга на кравите. Никога не са „играли тояги“ в нашата ферма“, обяснява Мариел. Той съветва колегите си от други ферми да възлагат грижите за телетата на жени. „Съвсем различно е отношението. Не знам дали защото жените проявяват майчинския си инстинкт, или защото са по-внимателни, но под техните грижи телетата растат с часове“, наблюдава управителят.

иглуМерджанов обясни, че след отелване малките се отделят в самостоятелни иновативни къщички-иглута (общо 38), осигурени отново от Агритоп. Хранят се два-три дни коластра след което преминават на млечни заместители. След 60-ия ден вече са на твърда храна, а на 70-ия напускат иглутата и се събират в отделен обор за подрастващи.

Хигиената във фермата е перфектна. Скреперите минават начесто, за да събират тора, който отива в лагуната. За да е по-комфортно и да не се допуска топлинен стрес за животните през лятото, вентилаторите не се изключват. В доилната зала работниците са научени първо да са с ръкавици. После – да измиват с дезинфектант вимето, да го подсушават с чиста кърпа и да отделят първата струя мляко, преди да поставят доилния агрегат.  Доилната зала DeLaval обслужва на един път 20 крави. Тези, които са в началото на лактацията, се доят по три пъти на ден. Другите, които са в края, минават през залата два пъти дневно. В оборите е осветено 24 часа в денонощието.

Животните са на оборно отглеждане, но Мариел смята, че ще слънцето и пашата ще им се отрази благоприятно, ако бъде заделена като пасище част от земята, която е около фермата. Това са планове, които той обсъжда със собственика, като главният му аргумент е, че ще се увеличи продуктивният живот на кравите. Така, вместо три години, техната висока млечност ще се запази за пет.

хранене на кравиПродуктивността на животните, разбира се, зависи още и от храната, както и от селекционната работа, която се извършва в стопанството.

Грубият фураж – люцерна и силажът, се произвеждат и складират в стопанството. Концентрираният – зърното, се купува. Мариел Мерджанов сам създава рецептите за хранителните дажби на всички групи животни, благодарение на фуражната кухня, внедрена от Агритоп. Преди това изследва фуражите за токсични вещества. Впрочем тук смъртността е нулева.

Картина, направена със семена, която показва ситуационния план на фермата в Желязно, е оригинален подарък от Агритоп

Картина, направена със семена, която показва ситуационния план на фермата в Желязно, е оригинален подарък от Агритоп

Селекционната дейност отново е грижа на управителя. Мариел старателно избира семенния материал от американски бикове като проучва качествата на потомствата им и държи то да е от най-висока класа.

Фермата е съоръжена и със софтуерна програма ALPRO на DeLaval, която благодарение на чиповете, поставени на животните, регистрира всички манипулации, както и разгонеността на животните, издоеното количество мляко, групиране на животните според лактационния период и т.н.

Вниманието към животните се отплаща със супер качество на млякото. Маслеността му не е паднала под 4-4.4 процента, а протеините са между 3 и 4 на сто. Фермата на ЕТ „Боряна Златанова“ бе сред малкото (общо 11%) от Пловдивска област, за чието мляко държавната лаборатория в Хасково отчете, че отговаря на 5-те показателя.

 

EKODARPOL

1 Comment

  1. Фермер казва:

    Тази ферма е по проект на доц.д-р Стефан Станев фирма „Агроекон„ изключителен специалист може би и единствения в България

Leave a Reply


6 + пет =