Утвърдени са 117 хил. лв. за хуманно отношение към свине

BASF

свинефермаУС на ДФ „Земеделие“ утвърди ресурс в размер на 117 513 лева за свиневъдни ферми.

Средствата се отпускат по държавната помощ за доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете за 2017 г.

Освен това фондът ще изплати за 2016 г. помощ de minimis за подпомагане на земеделски стопани-животновъди, които не са получили подкрепа по схемите за обвързано подпомагане за крави през 2016 г., чиито животни са унищожени в следствие на болестта Заразен нодуларен дерматит. Сумата е в размер на 4 620 лв.

Leave a Comment


+ 8 = девет