НАП: Регистрирайте ГФО в Търговския регистър до края на юни. Санкциите са увеличени

BASF
Дори и фирмите без дейност трябва да представят отчетите си

НАП в ПловдивРазпоредбите в Закона за счетоводството задължават всички търговци да регистрират годишните финансови отчети (ГФО) за 2016 г. в Търговския регистър, припомнят от Националната агенция по приходите (НАП).

Дори и фирмите без дейност през миналата година са задължени да представят ГФО до 30 юни 2017 г., като за тях са предвидени облекчения по отношение на документите, подлежащи на публикуване в търговски регистър.

В закона са предвидени нови, по-високи санкции за лицата, които имат задължение, но не са публикували финансов отчет в срок до 30.06.2017 г. За ръководителя на предприятието глобата е от 200 лв. до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет.

Съгласно промените в действащото законодателство от тази година, санкции ще бъдат налагани от НАП включително и в случаите, когато е налице подаден ГФО след срока.

 

Leave a Comment


1 + четири =