Заплати в плик? Възпротивете се!

приходна агенция Пловдив

НАП Пловдив започна кампания срещу сивия сектор

„Пари в плик“ – това е заглавието на новата брошура, която НАП Пловдив е издала 5 хиляден тираж. Тя ще се разпространява в данъчните офиси на Южна България.

Брошурата обяснява щетите за наетите лица, които получават заплатите си не по установения ред – по ведомост, банков път или с фиш, а на ръка, тъй като сумите не се завеждат документално и не се декларират. Така работодателите пестят задължителните осигурителни вноски и данъци върху съответните възнаграждения.

По този начин се плащат заплати, които са занижени, равни или много близки до минималния осигурителен праг на съответната професия. Тактиката се прилага и в случаите, когато в трудовия договор на служителя е записано, че е нает на непълно работно време, например 4 часа, а реално работодателят го ангажира повече. В брошурата са изброени и щетите, които служителят търпи от подобно неуместно съглашателство с работодателя – по-дълго отработено време до пенсия; по-ниски обезщетения при болест, майчинство или безработица; по-ниска пенсия при достигане на възраст и стаж за пенсиониране.

Още 15 000 брошури за ползите от персоналния идентификационен код /ПИК/ и реда за неговото получаване предстои да бъдат отпечатани. От тях данъкоплатците ще могат да се информират за осигуряването през настоящата 2013 година на лицата, регистрирани като самоосигуряващи се и за възможностите законно да намалят данъците си като физически лица.

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment