Над половината от националната млечна продукция не постъпва в мандри

BASF
Южен Централен район е лидер в промишлената преработка с близо една трета дял

кравеферма в ЖелязноБлизо една трета от млякото, постъпило в мандри, е преработено в Южен Централен район през 2016 г., показват обобщените данни за миналата година на отдел Агростатистика към Министерството на земеделието, храните и горите.

Общото количество на преработено в предприятия мляко (без вноса) е 543 844 тона, от които 177 042 тона са постъпили в мандри в Южен Централен район (Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян). 93.6 на сто е кравето мляко, 4% е овчето, 1.9% представлява козе мляко, а биволското е 0.5 процента. Спрямо 2015 г. статистиката отчита увеличение на произведения обем с 3.9 на сто. С най-голям отскок са количествата козе мляко, които са били с 29% повече спрямо предишната година.

По-голямата част от националната млечна продукция, която е 1 114 846 тона, не е постъпила в предприятия, а е продадена директно или е използвана за собствена консумация и стопански нужди. Това са общо 571 002 тона мляко.

През 2016 г. в страната са внесени от държави в ЕС и от трети страни сурово мляко, концентрати, мляко и сметана на прах, както и други млечни продукти с общ обем от близо 50 хиляди тона (малко над 9% от общо преработеното в предприятия мляко).

Млекопреработвателните предприятия у нас миналата година са били 213, а в тях са работили с трудов договор 7 346 служители и работници. Общата стойност (без ДДС) на реализираните продукти от млекопреработвателните предприятия е била 691.4 млн. лева, което е с 1.4% по-малко спрямо 2015 г.

 

 

 

EKODARPOL

Leave a Comment


9 − четири =