523 кг/дка е средният добив от пшеница у нас

BASF
Минимално седмично намаление на цените при пшеница и ечемик отчита САПИ

жътва523 килограма от декар среден добив от пшеницата отчете Министерството на земеделието, храните и горите при 3% реколтирани площи в страната към 29 юни. Спрямо резултата от миналата година по същото време, средният добив е с 11% по-висок. За област Пловдив той е 422 кг/дка. Засега област Русе е с най-добър национален резултат от 623 кг/дка, следвана от Велико Търново с 595 кг/дка. Под добивите на област Пловдив са полетата в Бургас, Сливен, Хасково и Благоевград. (Данните в оперативния анализ на министерството са непълни, липсва информация за 11 области – б.р.)

Още по-добра година се очертава за тритикалето, при което средното количество от декар – 500 кг, е с 66 на сто по-високо в сравнение с 2016 г. Ечемикът е подобрил резултата с 10.5% до 496 кг за разлика от ръжта, която е надолу с 64 процента до 180 кг/дка.

При 5% реколтирани площи с рапица средният добив отново е над получения (с 4.1%) в края на юни миналата година – 281 кг/дка.

В същото време по данни на САПИ цената на хлебната пшеница е поевтиняла за седмица с 3.1% до 284 лв./тон, но все пак спрямо година по-рано е с 10.1% по-скъпа. Данните са към 28 юни. При фуражната пшеница също има ценово седмично намаление с 5.3% до 269 лв./тон, но на годишна база котировката е с 9.3 процента по-висока. Ечемикът е под равнището на миналогодишните цени с 0.8 на сто при цена 243 лв./тон, а трендът е надолу, тъй като спрямо седмица по-рано цената му е с 0.7% по-ниска.

EKODARPOL

Leave a Comment


осем + = 15