Проект на заповед за отваряне на мярка 14 определя бюджет от близо 57 млн. евро

Заявления ще се приемат от 21 август за един месец
Ферма за юници от породата Джърсей

Ферма за юници от породата Джърсей

Проект на заповед на земеделския министър Румен Порожанов определя като начална дата за прием на заявления по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ 21 август. Последната дата за кандидатстване ще е 25 септември. Мярката е насочена към стопаните, които отглеждат едър и дребен преживен добитък.

Проектът е с уговорката, че стартът на мярката не може да е по-рано от 10 работни дни от обнародване в Държавен вестник на Наредбата за прилагане на мярката, а крайната дата трябва да е не по-рано от 30 дни от началната дата.

Бюджетът на финансовата помощ за приетите заявления за подпомагане в периода на прием е в размер на левовата равностойност на 56 858 511 евро.

Първото подадено заявление за подпомагане от земеделските стопани е и заявление за плащане.

Съобщение за приема, който е определен в настоящата заповед, трябва да се публикува най-малко 10 работни дни преди датата, която е посочена за начална дата на периода за прием на електронните страници на Министерство на земеделието, храните и горите и на Разплащателна агенция, както и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ и областните дирекции „Земеделие“.

 

 

Leave a Comment


+ 8 = дванайсет