Утре: Обучение за орехи в Кърджали, в Смолян – за касис и малини

BASF
Орех

Орех in vitro

Утре, 11 юли, в Кърджали ще се проведе семинар с демонстрация на НССЗ (Териториален областен офис – гр. Кърджали), Селскостопанска академия (ССА) и Научно-технически съюзи (НТС).

На семинара гл.ас. д-р Елица Благоева – ОСЗ – гр. Кърджали ще представи факторите, определящи толерантност към болести и неприятели при орехоплодните култури, както и икономически важните неприятели и болести при обикновен орех и борбата с тях.

Лекторът ще запознае гостите с икономически важните неприятели и болести при лешник и борбата с тях, както и борбата с болести и неприятели по орехоплодни култури при биологично производство.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ – гр. Кърджали ще  разяснят на земеделските стопани възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе в Териториална организация – Кърджали на НТС, ул. „Булаир” № 35, зала 210 (демонстрацията ще се проведе в опитното поле на Опитна станция по земеделие – Кърджали в с. Пепелище, общ. Кърджали).

малиниОтново утре, но в Смолян, се провежда обучителен семинар, организиран от НССЗ и Опитната станция по земеделие – Смолян.

Доц. д-р Емилиян Попеску – ОСЖЗ – гр. Смолян ще представи наблюдаване и картотекиране на дребноплодни овощни видове (арония, касис, червено френско грозде, малина и къпина), както и начините за размножаване на растения от дребноплодни  овощни видове.

ще запознае гостите с начините на съхранение на местни сортове и форми от дребноплодни овощни видове.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ – гр. Смолян ще разяснят на земеделските стопани възможностите за подпомагане на земеделските стопани по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе в гр. Смолян, ул. „Невястата“ № 35, Залата на Опитна станция по животновъдство и земеделие (ОСЖЗ) – Смолян.

Leave a Comment