Експерти съветват ЕК: Опростете правилата за достъп до парите на еврофондовете

BASF

Европейска комисия, БрюкселГрупата от независими експерти на кохезионната политика предлагат по-нататъшно опростяване на достъпа до средства на ЕС в бюджетната рамка след 2020 г., съобщава днес сайтът на Европейската комисия (ЕК).

Въпреки че постиженията на кохезионната политика на ЕС са безспорни, сегашният обем правила затруднява местните власти и бизнеса, които искат да кандидатстват за финансиране от фондовете. Затова опростяването е от ключово значение и Европейската комисия следва да проучи как да опрости още повече достъпа до средства на ЕС в бюджетната рамка след 2020 г., съветват експертите.

Това е и основното послание, което независимите експерти се стремят да включат в дискусията относно бъдещето на финансите на ЕС. Дискусията бе стартирана от ЕК на 28 юни.

Според окончателния доклад на Групата действащата структура на правилата е ефективна, но се нуждае от редуциране и споделено управление на управлението, което да гарантира взаимно доверие и ангажираност към общите цели за растеж и работни места. Групата предлага също така правилата в различните фондове и инструменти на ЕС да бъдат хармонизирани с държавните помощи, обществените поръчки и методите за възстановяване на разходите, да се улеснят взаимодействията и да се позволи на бенефициентите да кандидатстват за различни източници на финансиране от ЕС за един и същ проект.

Според Групата следва да се разполага с още по-проста рамка за всички държави-членки и региони, при условие че отговарят на редица критерии: надеждни системи за управление и контрол; Значително национално съфинансиране за стимулиране на разумните разходи; Идентифициране на ключови структурни реформи за прилагане и фокусиране върху няколко приоритетни области, които да бъдат в състояние да изпълнят.

 

EKODARPOL

Leave a Comment


9 + = четиринайсет