През юли производителите на пипер са продавали за 0.90 лв., потребителите са купували за 1.95

BASF
Поскъпването на зеленчуците в ЕС започна месец по-рано от обичайното

Производство и цени

Производството на 3-те основни зеленчуци в България през 2016 г. – домати, пипер, краставици, достигна осезаем за последните години ръст (най- вече при доматите). Производство от 141 хил.т. домати не е имало от 2006 г., съобщава в 7-ия си бюлетин Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). При пипера и краставиците производството също високо.

Има известно оживление в производството на зеленчуци, чието продължение зависи доколко производството ще се интегрира с пазара и търговските канали. Без постигане на по-висока сигурност за реализация на зеленчуковата продукция, производството ще продължи да бъде около тези ниски нива.

От табличните данни, публикувани в бюлетина, се вижда, че през юли производителите на домати са продавали стоката си средно за 0.95 лв./кг (при оранжерийните – 1.22 лв.), докато потребителите са ги купували за 1.61 лв. При краставиците цените съответно са 0.75 лв. (1.18 лв. оранжерийни) – на производителите и 1.71 лв. – на търговците на дребно. Най-голяма е ножицата при пипера – от 0.90 лв. на полето до 1.95 лв. в магазините.

3-3През 2017 год., по предварителни предвиждания на САРА, се очаква производство на около 132 хил.т домати (-7% в сравнение с 2016 г.), 72 хил. т. пипер (без промяна с 2016 г.) и 63 хил.т краставици (-6% на годишна база).

По данни на МЗХГ, за първите 4 месеца на година от България са изнесени 32% повече зеленчуци и 15% по-малко плодове в сравнение със същия период на 2016 г. Въпреки това, вносът ще продължи да доминира над износът, като салдото ще бъде: -62 хил.т – домати, -23 хил.т пипер и -8 хил.т – краставици.

Актуални новини за зеленчукопроизводството

• Цената на доматите на едро през юли, 2017 г. в основните страни производителки тръгнаха нагоре, като средната месечна цена е 0,81 евро/кг и увеличението е с 14% на месечна база.

• При цените на доматите в ЕС се наблюдава параболична функция, която тръгва от високи нива през зимата и постепенно спада, като най- ниските нива са юни и юли. Постепенно започва плавно увеличение. През тази година увеличението започна месец по-рано.

• Истински бум има в цените на доматите в Индия. В момента цените на дребно средно за юли, 2017 г. достигнаха около 1,2-1,4 долара/кг, което е повишение от 150% за последните 50 дни. Обикновено, цените през този месец на годината са около 0,5-0,6 дол./кг.

• В изследване публикувано в Molecular Biology and Evolution се посочва, че хората в южните части на Европа са по-добре приспособени към консумацията на зеленчуци, отколкото северните народи. Това е заложено в ДНК структурата, като определени гени от ДНК, отговорни за образуването на мускулни и мозъчни тъкани, произвеждат при жителите от южните части повече такава тъкан, което се приписва на диетата с повече зеленчуци и зърнени храни.

• Въпреки, че СЗО препоръчва ежедневна консумация на около 400 гр. зеленчуци и поне 2 плода, консумацията в ЕС след 2009 г. намалява и е средно около 350 гр. дневно. Разходите обаче за плодове и зеленчуци растат. Това се приписва на търсенето на по-качествени и по-скъпи продукти.

Пазарна и маркетинг информация

• Заради наложеното руско ембарго за внос на европейски плодове и зеленчуци, износът на домати от ЕС намалява чувствително през последните 2 години, което доведе до ниските цени през 2016 г. За последните 8 месеца до края на май, 2017 г. ЕС е изнесла за трети страни около 108 хил.т., като 40% от този износ е за Беларус, следвана от Швейцария – 22% и Норвегия – 16%.

• Русия, която почти липсваше в износа на зеленчуци, за първите 6 месеца на 2017 г. успява да изнесе около 5 пъти повече домати от обичайното, при краставиците увеличението е около 29%, а при зелето с 13%, което основно се дължи на съвземането на местното производство.

• По данни на Турския статистически институт, общото производство на зеленчуци през 2017 г. ще остане на нивата от 2016 г. – около 30,3 млн.т.

• Заради бойкота към Катар от другите страни в Персийския залив, Турция отбелязва ръст в износа на плодове и зеленчуци с 724% към Катар за периода май до средата на юни, 2017 г. Преобладаващата част от този износ е на домати, които съставляват 246 млн.долара, от общия износ – 380 млн. дол. Това помага на турския износ на домати, които са обект на забрана за внос на най-големия доскоро пазар на турски домати – Русия.

EKODARPOL

Leave a Comment


4 + три =