Изкупните цени на кравето мляко ще растат и през август

BASF
България е сред първите в ЕС при ръста в изкупуването на сурово мляко с 6% за полугодието
1-1

В резултат на леко покачване на цената на суровото мляко в ЕС и по-ниската изкупна цена на млякото у нас в сравнение с ЕС-13 може да се допусне спиране на летния спад в изкупните цени и плавен курс на увеличение, прогнозира Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) в последния си бюлетин.

България се оказва сред страните в ЕС-28, с един от най-високите прирасти в количествата на изкупено мляко. За 1-то шестмесечие на 2017 г. са изкупени 311 хил.т., което представлява около 6% повече отколкото за същия период на 2016 г. През 2016 г. бяха преработени около 550 хил.т. краве и овче мляко, като през 2017 г. може да се очаква преработка около 580 хил. т.

 

2-2При изкупеното овче мляко има съвсем малка промяна, като продължава ситуацията между 25-30% от това мляко да достига мандрите по официални данни. Причината за ниския процент на овче мляко в мандрите се дължи, както на разпокъсаното производство, така и на неатрактивните за стопаните изкупни цени, които са около 1,3 лв.л. и това отваря пътя за алтернативни продажби.

Развитие на млечната верига в света

Изкупните цени на суровото мляко в ЕС-28 през юни, 2017 г. се покачват на месечна база, като обичайно през този период се отчита намаление. За сравнение средните цени през май, 2017 г. са по-високи с около 20% на годишна база, което показва по-бързото възстановяване на цените отколкото се предполага.

• Покачват се и цените на сухите млека, кашкавала, като най-сериозно е увеличението при маслото. На годишна база, увеличението при цената на маслото достига 82% и е около 10 лв/кг. В България цената се покачва до 13 лв/кг, което се дължи на по-скъпото вътрешно производство и неговото ограничено предлагане.

За периода януари-май, 2017 г. производството на сурово мляко на годишна база в ЕС е намаляло с -1,2%, като с изключение на Ирландия, всички останали страни от т.нар. северен млечен пояс отчитат намаление.

Най-трудно възстановяване на производството се отчита в Австралия и от началото на годината е с 6,1% по-ниско отколкото година по-рано, което също допринася за по-слабия експортен натиск, специално на азиатския пазар.

Световни пазарни новини

ЕС се оказва с много добри позиции във външната търговия, като доминира в световния износ на обезмаслено мляко, кашкавал и суроватка. Това се дължи до голяма степен на по-слабото евро, което се наблюдаваше през последната година. Ефектът от загубата на руските пазари до голяма степен е туширан. Настъпилото леко покачване на еврото към долара в последните седмици може да стопира този експортен ръст .

Увеличението на световната търговия през 2017 г. се дължи основно на Китай, който продължава да увеличава вноса на млечни суровини. Основно в Китай се внася пълномаслено мляко (30% от цялото внесено количество млечни продукти) и суроватка (20% от общия внос). Китай увеличава вноса, като годишно внася около 2,1 млн.т суровина и млечни продукти и тези количества вероятно ще се увеличават, не изключвайки обаче сътресения.

Наблюдаващата се от около една година тенденция на засилване търсенето на млечни мазнини пред млечен белтък ще поддържа по-високи цени на суровината с по-високо маслено съдържание.

Leave a Comment