На 2 август човечеството вече е изчерпало годишните ресурси на Земята

BASF

земяНа 2 август 2017 г. човечеството вече е изчерпало ресурсите на Земята, които тя може да регенерира за година, съобщава научноизследователска организация Global Footprint Network. Това означава, че вече сме използвали цялата продукция от земеделските земи, горите и рибарството, която се полага на човечеството тази година и започваме да живеем на кредит. Тоест настъпва безлесяване, суша, недостиг на прясна вода, ерозия на почвата, загуба на биоразнообразие и натрупване на въглероден диоксид в атмосферата.

Денят, в който хората вече са в повече на планената, настъпва все по-рано. Той не е един и същ за всяка държава. България например е изчерпала ресурсите си на 19 юли. Люксембург най-бързо усвоява „плодовете“ на Земята и при тази малка държава пределният ден е 17 февруари. Австралия, Канада и САЩ минават на кредит на съответно 12-ти, 13-ти и 14-ти март. От другата страна е Хондурас, например, където природните ресурси не се изчерпват и на 31 декември.

Към момента населението на Земята използва ресурси като за 1.7 планети.

Намаляването на хранителните отпадъци наполовина по света може да удържи срока, в който хората потребяват съобразно природните дадености, с 11 дни. Консумирането на по-малко протеино-интензивна храна в световен мащаб може го удължи с 31 дни.

 

Leave a Comment