Правителството ще въведе мерки за повече български храни в магазините

BASF

наши зеленчуци в МетроПовече българска храна за българите – това е сред основните цели и мерки, които правителството си поставя през периода 2017-2021 г. в Програмата с приоритети, която бе одобрена на вчерашното правителствено заседание. Намерението за увеличаване на дела на националното производство на храни в търговската мрежа е залегнало в Приоритет 42: Стабилно развитие на хранителния сектор.

Ето какво точно пише в Програмата за Приоритет 42:

Цел 161: Гарантиране качеството и безопасността на храните.

Мярка 634: Приемане и прилагане на нов Закон за храните, целящ опростяване на правната рамка, гарантиране защитата на потребителите чрез предлагане на пазара на безопасни храни и намаляване на сивия сектор при производството, преработката и дистрибуцията на храни.

Мярка 635: Насърчаване на българските потребители да правят информиран избор на хранителни продукти.

Цел 162: Укрепване ролята на производителите по веригата на предлагане на храни.

Мярка 636: Насърчаване използването на суровини, произведени на територията на страната.

Мярка 637: Увеличаване на дела на произведените в България храни, предлагани в търговската мрежа, стимулиране на добрите и ограничаване на нелоялните търговски практики по веригата на доставки на храни.

Мярка 638: Подобряване на възможностите за представяне и предлагане в търговските обекти на български храни, произведени по БДС (утвърдени или браншови стандарти), както и храни и вина със защитено географско указание или защитено наименование за произход.

Мярка 639: Подпомагане реализацията на българските сезонни плодове и зеленчуци чрез създаване на по-гъвкави възможности за достъп и предлагане в търговските вериги.

Мярка 640: Създаване на механизми за защита и компенсации на производителите при фалит на търговска верига.

Мярка 641: Засилване ролята на държавата за подкрепа на износа на земеделски продукти от страната посредством експертно-административна и техническа помощ.

Мярка 642: Създаване на възможности за изграждане на фермерски пазари на територията на общините, които да скъсят пътя на произведените земеделски продукти до крайния потребител.

Прочети още: Закон за браншовите организации, за ССА и електронен регистър на земите залегнаха в Програмата на кабинета за 2017-2021 г.

 

Leave a Comment


три + = 4