Промяна: Ставката за европейската помощ ще е една и съща за 10 или 1000 и повече животни

BASF
До края на август ще се изплатят европейските субсидии, през септември – de minimis. Приблизителните сметки сочат, че сумата от двете подпомагания ще е около 50 лв./ крава и 7 лв./овца

ферма ВердеМинистър Румен Порожанов ще промени заповедта за разпределяне на 11.3 млн. лв. европейска помощ за животновъдите. Той се отказа от предишния вариант, в който стопаните трябваше да получат различна по размер субсидия (за първите 200 крави/биволици или първите 500 овце/кози) според броя на отглежданите животни. На проведения днес следобед Консултативен съвет по животновъдство в Министерството на земеделието, храните и горите решението за една ставка за крави и биволици и за друга – за овце и кози, е било взето без разгорещени спорове. Министър Порожанов не е настоявал да се приложи модела от заповедта, издадена на 19 юли, разказаха присъствали на съвета. Така животновъдите ще получат едни и същи средства за животно независимо от това дали отглеждат 10 или 2000 крави/биволици, и 50 или 5000 овце/кози майки.

Припомняме, че заповедта срещна недеволството на голяма част от животновъдите. Те настояваха за една ставка, така както е било през 2016 г. Станка Налбантова от село Поройна, община Първомай доказа пред Агро Пловдив, че заповедта е нелогична, тъй като за една „златна“ крава в повече от определените групи животни (до 200, от 201 до 400, от 401 до 700 и от 701 до 1000 и от 1001 нагоре) субсидията е толкова, колкото е за 200 крави. (Тази публикация се оказа и най-цитирана на днешния Консултативен съвет, разказаха животновъди.)

Средствата от европейската помощ ще бъдат преведени до края на август.

През септември животновъдите ще получат и подпомагане по De minimis. Това подпомагане ще е на база на тазгодишни данни за животните, докато европейските субсидии ще се изплатят на същите бенефициенти, които са получили подпомагане през есента на миналата година.

Приблизителните сметки на животновъдите сочат, че от сбора на двете помощи за крави/биволици те ще получат около 50 лева за животно. При овцевъдите и козевъдите сумата е около 7 лева за брой майка.

 

Leave a Comment


четири + = 6