Заплащат ябълки по 0.33 лв./кг, сливи по 0.66 лв. по мярката за изтегляне на продукция

BASF
Зеленчуците, гъбите, малините и десертното грозде аут от европейската помощ за пазара

ябълки тържищеЯбълки, круши, праскови и нектарини, сливи и череши могат да се заплатят на производителите, които са решили да участват в прилагането на временната извънредна мярка за подпомагане на пазара. Това се вижда в проекта за промени в Наредбата за прилагане на мярката. Тя бе въведена в Европейския съюз през 2014 г. след като Русия наложи през август същата година ембарго върху вноса на стоки. До миналата година включително България изплащаше компенсации за домати, краставици, корнишони, моркови, сладки пиперки, зеле, карфиол, гъби, ябълки, круши, малини, десертно грозде, сливи, праскови и нектарини. Тази година зеленчуците, гъбите, малините и десертното грозде са изчезнали от списъка. Запазена е българската квота от 2 000 тона – количество, за което ще бъдат изплатени компенсации.

Мярката се прилага за плодове, годни за предлагане на пазара, чрез безвъзмездното им предоставяне на благотворителни организации или фондации, училища, детски градини, детски лагери, лечебни заведения, домове за стари хора или места за лишаване от свобода. Или чрез използване на плодовете за храна на животни.

Плодовете, които се изтеглят, трябва да са с валиден сертификат за съответствие с обявеното качество – екстра, първо или второ. При предаването на продукцията с благотворителна цел или с цел изхранване на животни, трябва да се попълнят приемо-предавателни протоколи, стокови разписки или кантарни бележки.

Получателите на изтеглените от пазара плодове, които ще се предоставят благотворително, са длъжни да водят отделно счетоводство за операциите, свързани с тяхното получаване, ако полученото количество е над 100 кг.

Разплащателната агенция възстановява действително направените транспортни разходи без ДДС в съответствие с разстоянието на извършената доставка и с максималните транспортни разходи (виж таблицата долу).

Разплащателната агенция изплаща подпомагането в срок до 30 септември 2018 г. по тарифа, определена в таблицата долу (преизчисленията в лева са на Агро Пловдив според фиксирания курс).

Максимални размери на подпомагане за транспортни разходи при изтегляне от пазара за безвъзмездно предоставяне
Разстояние между мястото на изтегляне и мястото на доставка Транспортни разходи(евро на тон)
под 25 км 18,2
от 25 км до 200 км 41,4
от 200 км до 350 км 54,3
от 350 км до 500 км 72,6
от 500 км до 750 км 95,3
над 750 км 108,3
Добавка за хладилен транспорт 8,5 евро на тон
Средни добиви от овощните видове 
Плодове Средни добиви(тона от хектар)
Ябълки 15
Круши 8,5
Праскови и нектарини 13
Сливи 8,2
Череши 10

 

Максимални размери на подпомагането при изтегляне от пазара
Продукти Безвъзмездно предоставяне (евро на тон) Храна за животни(евро на тон)
Ябълки 169,8 (332.3 лв.) 132,2 (258.71 лв.)
Круши 238,5 (466.74 лв.) 159,0 (311.163 лв.)
Праскови и нектарини 269,0 (526.43 лв.) 269,0 (526.43 лв.)
Сливи 340,0 (665.38 лв.) 204,0 (399.228 лв.)
Череши 481,4 (942.099 лв.) 320,9 (628.001 лв.)

 

 

EKODARPOL

Leave a Comment


девет − 5 =