Биоинсталацията в протестиращото с. Труд разширява суровините с джибри, пържено олио и бракувани зеленчуци

BASF
Денонощно в съоръжението ще постъпват до 97 тона животински и растителни отпадъци
Снимка на инсталацията в с. Труд, направена от дрон и предоставена от Инициативния комитет

Снимка на инсталацията в с. Труд, направена от дрон и предоставена от Инициативния комитет

Биогаз инсталацията в село Труд има намерение да разшири суровинната си база. Освен животинска тор и биомаса от житни и царевица, които използва в момента,  „Билд Инвест Сит“ЕООД (инвеститорът) ще влага растителни храни с изтекъл срок на годност, негодни теста и мая, джибри, бирена каша и бирена мая, отработено олио от заведения, масла и маргарини, бракувани плодове и зеленчуци. Фирмата е внесла инвестиционно предложение за това в РИОСВ – Пловдив, откъдето са одобрили намеренията й с решение № ПВ – 140 – ПР/2017 г. през август.

В инсталацията ще постъпват денонощно до 97 тона суровини, които ще ферментират и отделеният биогаз ще се изгаря за да произвежда електрическа енергия чрез генератор. Ферментиралите продукти ще се продават като тор на земеделците.

Още от 2016 г. „Билд Инвест Сит“ има намерение да извърши разширяване на суровинната си база, но вероятно заради многобройните протести на жителите на с. Труд, инвестицията се е забавила. Тя може да се изпълни без местните да разберат, тъй като не е свързана със строително-монтажни работи.

Планираното разширение няма да доведе до промяна в технологията на работа и номиналния производствен капацитет на инсталацията, пише в решението на РИОСВ – Пловдив.  Запазват се и процесите по подготовка на суровините, смилане, смесване, ферментация, пречистване на биогаза и изгарянето му в двигателя с вътрешно горене (ДВГ).

„Така заявеното инвестиционно предложение … подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС“, се казва в решението на инспекцията. РИОСВ констатира, че реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Водите и почвите не са застрашени. Обектът не оказва негативно влияние върху качеството на въздуха в с. Труд. Освен това то няма да се реализира в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, се изброява в решението на инспекцията.

След протестите на с. Труд и отговора на РИОСВ, че измерванията на въздуха не показват отклонение от нормите, в края на юни биоинсталацията внезапно бе посетена от новия еко министър Нено Димов. Той констатира, че миризмите, които тормозят селото, не са от съоръжението за производство на ток, а от близката река, в която се изливали фекални води.

Прочети още: Инициативният комитет в с. Труд дава биоинсталацията на прокуратурата

EKODARPOL

Leave a Comment


4 − едно =