Целулозната фабрика в Стамболийски мирише и ще бъде глобена

BASF

Монди СтамболийскиЗаради сигнали за неприятни миризми от фабриката за целулоза и хартия на „Монди Стамболийски“ ЕАД, РИОСВ – Пловдив проведе нощно обследване на територията на Стамболийски. На място са констатирани нарушения на екологичното законодателство. Проверката е извършена на 11 август 2017 г. от 4.40 до 7 часа, съгласно утвърдената от министъра на околната среда и водите инструкция за определяне на разпространението на неприятни миризми от 1997 г. Обследването е извършено от комисия, определена със заповед на директора на РИОСВ – Пловдив. В състава й са включени експерти на инспекцията, Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда в Пловдив, както и представител на дружеството. При проверката не е участвал представител на ОбС в Стамболийски, въпреки поканата от екоинспекцията.

За установената при обследването характерна миризма от производството на завода, срещу дружеството ще бъдат предприети административно-наказателни мерки. Предвидените в екологичното законодателство санкции за нарушения на условия в комплексно разрешително са в размер от 10 000 до 500 000 лв.

Контролът на обекта ще продължи, съобщиха от РИОСВ – Пловдив.

Leave a Comment


седем + 8 =