Европейската асоциация по животновъдните науки покани за член ССА

BASF

6c129666-6358-403e-aac8-00cfb49dbef4Главният консултант на Европейската асоциация по животновъдните науки  (EAAP) Бернард Есмейн предаде в София на председателя на Селскостопанска академия (ССА) официално писмо от генералния секретар на EAAP Андреа Росати. С него Росати кани Академията да стане член на организацията, съобщиха от академията..

При срещата Бернард Есмейн е информирал, че EAAP е най-голямата организация, съществуваща в Европа в областта на животновъдната наука. На годишните й срещи (тази година на 28 август – 1 септември 2017 г. в Талин, Естония) се събират около 1500 участници. В EAAP членуват не само академични и научни организации, но и всички заинтересовани лица в областта на животновъдството: производители на храни и фуражи, животновъди, земеделски стопани и фермерски организации и други.

Есмейн е запознал председателя на Академията с ползите, които ще имат българските учени в областта на животновъдството, след като ССА стане член на EAAP. Като пример са били дадени стипендиите за млади учени, които организацията отпуска.

От своя страна проф. д-р Николов е изтъкнал, че българските учени в областта на животновъдните науки са международнo признати и търсени.

Представителят на ЕААП е предложил съдействие и за задълбочаване на сътрудничеството на ССА с Националния институт за селскостопански изследвания (INRA) на Франция.

На срещата са присъствали акад. Атанас Атанасов, директор на Съвместен геномен център и доц. д-р Георги Димов – председател на развъдна организация в овцевъдството.

EKODARPOL

Leave a Comment


− девет = 0