Фючърсите за пшеница падат до 155 евро/тон през септември и 166.5 през март 2018

BASF

пшеницаНа европейските борси фючърсите за пшеница през септември паднаха за седмица с 2-3% от 160.50 на 155 евро за тон. По-слабо се понижиха по-дългосрочните, се вижда от обзора на земеделското министерство на зърнения пазар у нас и в Европа. Така сделките за бъдещи доставки през декември бяха намалени от 165.50 на 161.25 евро/тон, а за март 2018 г. – от 169.75 на 166.50 €/тон.

Средната ФОБ цена Руан на френската пшеница в началото на миналата седмица бе на ниво от 158 евро/тон, като в края се понижи до 155 евро/тон (средна цена за периода – 156,75 евро/тон). ФОБ цената на украинската пшеница с 11.5% и с 12.5 % протеини, се понижиха съответно до 178 и 184 долара/тон. Фуражната пшеница от Украйна също бележи намаление и от 169 долара/тон достигна до ниво от 155 долара/тон. ФОБ цената на руска пшеница с 12,5% протеини през седмицата се движеше в отрицателен тренд и от 196 долара/тон, в края на седмицата регистрира ниво от 184 долара/тон.

У нас общият ресурс пшеница, с който страната разполага към 18 август за реколта 2017/2018 г., е в размер на 6 029 000 тона. Към 18 август общото потребление възлиза на 1 270 259 тона. От тях на вътрешния пазар са продадени 215 600 тона, от които най-много са за консумация – 140 000 тона, за фураж 70 000 тона и за индустриална употреба 5 600 тона. Експортът е в обем от 1 054 455 тона в т.ч. 935 455 т за страните от ЕС. По оперативна информация запасите от пшеница към 18 август се оценяват на 4 758 741 тона.

В края на миналата седмица ечемикът, реколта 2017/2018 г., с който страната разполага е 654 018 тона, от които 12 206 т е пролетният. Общото потребление е в размер на 215 974 тона, от които са потребени у нас 42 000 т. От тях 10 500 тона са изкупени от пивоварни. Експортирани са 173 974 тона. Запасите от ечемик към 18 август се оценяват на 438 044 тона.

Общият ресурс от рапично семе, тазгодишна реколта, е в размер на 500 100 тона. На вътрешния пазар са реализирани 11 200 тона – всичките за производство на масла и биодизел. 141 026 тона са напуснали страната. Запасите са 377 719 тона

Предлаганото количество на царевица в страната за реколтната 2016/2017 г., е в размер на 2 743 562 тона. Потреблението й възлиза на 2 117 607 тона. От тях вътре в страната са се реализирали 1 199 000 тона, от които за фураж 747 000 тона, а за храна 432 000 тона. Изнесени са 971 607 тона. Запасите от царевица са в размер на 572 955 тона.

Общото предлагане на черен маслодаен слънчоглед към 18 август е в размер на 2 337 292 тона. Потребени са 1 634 133 тона. От тях вътрешното потребление е 1 263 837 тона, като 830 000 т са закупени от маслобойните. Износът е в обем от 370 296 тона. Запасите от маслодаен слънчоглед са 703 159 тона.

EKODARPOL

Leave a Comment


пет − = 4