Силно международно участие в дебата за ОСП в София

BASF
Дебатите „ОСП след 2020 – Изборът на България“ се провеждат под патронажа на МЗХГ

bcap-banner-300x250pxВторият дебат „ОСП след 2020 – Изборът на България“, част от съвместната инициатива на Институт за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро, ще се проведе на 21 септември 2017 г. от 10.00 часа в Зала Роял на София Хотел Балкан (Шератон). Регистрацията вече е възможна на сайта www.bcap.bg и е необходимо условие за участие в дебатите поради ограничения брой места.

„Радваме се, че инициативата „ОСП след 2020 –Светлана Боянова Изборът на България“ вече е разпознаваема и за кратко, успяхме да я превърнем в един от малкото надеждни източници на информация по темата, на експертен поглед върху политиката и най-вече в платформа, където всеки би могъл да изрази своето мнение по теми и въпроси, които в крайна сметка касаят широката общественост“, заяви Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации.

Под патронажа на МЗХГ

Дебатите „ОСП след 2020 – Изборът на България“ вече се провеждат под патронажа на министъра на земеделието, храните и горите, Румен Порожанов. Според организаторите, това е добър сигнал за нагласата на администрацията по темата за ОСП, тъй като тя би имала полза от дискутираната по време на събитията информация. Опитът и позициите на другите държави-членки и становищата на експертите, участващи в дебата, безспорно биха помогнали при подготовката на документите от страна на България не само за ОСП след 2020 г., но и за предстоящото председателство по темата земеделие, храни и развитие на селските райони.

На 21 септември представители на министерствата на земеделието на Франция, Полша, Ирландия, Испания и Чехия ще представят позициите на своите държави по отношение бъдещето на европейската земеделска политика. Представителят на Европейската комисия, Иман Буут и участниците от страна на Европейския парламент ще дадат яснота как европейските институции виждат бъдещето на ОСП и какви промени се очакват в нея.

Копа – Коджека, Алън Матюс и експерти от ЕС и САЩ

Основният партньор на дебатите – най-влиятелната организация на фермерите и кооперативите в ЕС, Copa-Cogeca, ще бъде представена от Поало Магарагиа, член на ръководството на Coldiretti – най-голямата италианска браншова организация в земеделието с над милион и половина членове. Специален гост на събитието ще бъде анализаторът Алън Матюс, признат авторитет по темата за Общата селскостопанска политика. Сред темите, които ще бъдат засегнати по време на дебата на 21 септември в София са актуалните въпроси, свързани с финансовите инструменти, управлението на риска и др. Очаква се в програмата освен представителите на земеделските министерства да се включат и други експерти от различни държави, включително и САЩ.

Резултати от публичното обсъждане у нас

В дискусионния панел на дебата ще бъдат коментирани и резултатите от проведеното у нас национално публично обсъждане „ОСП след 2020 – Изборът на България“. Анализът на резултатите ще бъде представен от Николай Вълканов от „ИнтелиАгро“. „Сред интересните въпроси е този за необходимостта от допълнително подпомагане за малките стопанства. Това всъщност се оказа една от малкото теми във въпросника, по която сякаш има единодушно мнение. 93% от анкетираните са отговорили, че такова подпомагане трябва да има. При по-дълбок прочит на отговорите и на отворените коментари обаче, въпросът става много по-интересен. По-време на дискусията в София, наред с останалите въпроси, ще бъдат обсъдени критиките и препоръките, които имат участвалите в анкетата по отношение на Схемата за преразпределително плащане“, коментира в аванс Вълканов (повече по темата вж. долу) и поясни, че във въпросника липсват „тривиални“ въпроси като например дали изобщо трябва да има субсидии за земеделието и дали трябва да се запази бюджетът на ОСП, по които заинтересованите страни също биха отговорили единодушно и положително. „Попълването на въпросника предполага поне малко по-задълбочено познаване на материята. Поради това считаме, че отговорилите са хора с информирана позиция“, допълни още Вълканов.

Аналитичен пример

Въпрос от въпросника „ОСП след 2020 – Изборът на България“:

Необходимо ли е допълнително подпомагане за малки стопанства?

схема

Допълнително подпомагане за малките стопанства е една от малкото теми във въпросника, по която има единодушие. Огромното мнозинство от анкетираните – 93% са отговорили, че такова подпомагане трябва да има. При по-дълбок прочит на отговорите и на отворените коментари, обаче, въпросът става много по-интересен.

Първият разрез, който получаваме е по отношение на това до какъв размер на стопанството следва да се получава допълнителното подпомагане, като отговорите са сравнително равномерно разпределени между вариантите до 150 дка, до 300 дка, до 500 дка и до 1000 дка. При всеки от тези варианти анкетираните са посочили, че допълнителното плащане не би следвало да се полага за стопанствата с повече декари както е сега по Схемата за преразпределително плащане (ПРП).

По-интересното обаче е, че 83% от отговорилите, че допълнително подпомагане за по-малките стопанства е необходимо, смятат Схемата за преразпределително плащане за не добре работеща и че трябва да бъде заменена с друга. Основните критики към схемата са, че не води до насърчаване на растежа на малките ферми, а същевременно е довела до изкуствено раздробяване на стопанствата.

Сред дадените препоръки за евентуална нова схема, която да замести ПРП могат да се обособят две основни:

  • Подпомагане на нисколихвено кредитиране и гратисен период за погасяване;
  • Срокът на действие на схемата да е ограничен до 2-3 години;

В обобщение може да се каже, че подпомагането на по-малките стопанства е осъзната необходимост в сектора. Но допълнителните стимули трябва да бъдат пазарни, насочени към насърчаване на растежа и производителността и да са обвързани с определен срок на действие. Само по този начин действително ще бъде подпомогнато развитието на малките ферми.

Инициативата „ОСП СЛЕД 2020 – ИЗБОРЪТ НА БЪЛГАРИЯ“ се организира от Институт за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро с участието на най-голямата земеделска организация в ЕС, Copa-Cogeca и се провежда под патронажа на Министъра на земеделието, храните и горите, Румен Порожанов.

 

 

1 Comment

  1. бойков казва:

    Е успявате да обърнете това което казва анкетата. Опитвате се да пренасочите ,насочите парите пак към индустриялното земеделие.Дано в ес има мислещи управляващи който не работят само за себеси.

Leave a Comment


+ три = 7