Търговците на земеделска техника имат две цени: едните за проекти по ПРСР, другите – пазарни

BASF
Румен Порожанов обясни днес в парламента защо са въведени референтни цени по мярка 4.1

румен-порожановДнес, 1 септември, в часовете за парламентарен контрол депутатът Димитър Данчев отправи питане към земеделския министър Румен Порожанов относно списъците с активи – земеделска техника, за които са определени референтни цени по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020. Повод за въпроса бяха заведените дела срещу ДФ „Земеделие“ от кандидатстващи по мярката фермери – общо 59, които атакуват именно орязването на заложените в проектите разходи.

Ето какво отговори Порожанов:

„Основен проблем в предния програмен период, особено при оценка на активите на три оферти или с оценител, беше субективното отношение в подготовката на проектите. Не е нужно на вас да разказвам как могат да се работят три оферти. Не е нужно да разказвам как може да се постигне субективизъм при един или друг в цените. Затова основното, което наложихме във фонда, бе масово да има референтни цени. Този списък, особено във втората част, ние го разширихме максимално – където може да има референтна цена. Абсолютно сме ползвали всякакви данни, свързани с определянето на разходите. Говорим най-вече за земеделската техника. Тук са 33-35 хиляди позиции.

Какво се случи?

Така наречените дистрибутори и доставчици на техника имаха своята мобилност. Не искам да казвам по-тежки думи. Но те имаха цени, когато са за проекти към ДФ „Земеделие“ и когато са за директно купуване. Разбира се, предоставяйки ни информация, която получихме при подготовката на референтните цени, тази цена ние я намалихме при всички с 30%. Тези 30% не са дошли случайно, няма да ви го казвам от трибуната. Защото изискването е цените да не са по-високи от пазарните.

Референтната цена е тази, която Разплащателната агенция ще плаща по конкретния проект. Дали на кандидатстващия ще му харесва или няма, това е съвсем отделен въпрос. Разбира се, на много би им харесало да е по-висока цената. Всичките дела, заведени срещу фонда, са на въпросните консултанти, които добре обгрижват нашите земеделски бенефициенти.

Тези 30% от цените веднага ни дават 30% повече бенефициенти, чиито проекти могат да се договорят. Така че, политиката за рестриктивни референтни цени ние сме я следвали във всичките приеми.

По въпроса дали има щета на бюджета … Бюджетът щета не може да има. Той е защитен. И дори да се спечели някое дело, то ще отиде отново в рамките на съфинансирането и европейското финансиране. Ние по този начин сме се опитали да дадем една справедлива оценка и възможност на повече земеделски производители да се договорят.“

След този отговор депутатът Данчев отново взе думата, за да попита защо административният орган (ДФЗ) не е направил предварително проучване на пазара, за да не се получи разминаването (от 30% – б.р.) в описаните в проектите и одобрените от фонда разходи. По този начин е нямало да се стигне и до 59-те заведени дела срещу ДФ „Земеделие“. „Административният орган следва да оповести списък на разходите, за които се прилагат референтни цени преди приемането на заявления за подпомагане“, отбеляза депутатът от БСП.

Министър Порожанов отговори на забележките така:

„Не мога да се съглася с нито едно нещо от това, което казвате. Първо, когато водехме творческия дебат с доставчици и дистрибутори, (те не бяха недоволни от това, че сме намалили цените), когато ги попитахме: „Къде са вашите цени да ги видиме?“ … На сайтовете им няма нито една цена, да знаете. Цени, които да кажете, че са пазарни в един или друг аспект, в масовия случай липсват. Ще ви кажа отвън защо са тези 30%. Много от асоциации и земеделски производители дойдоха при нас и ни казаха: „Това не са цените! Цените са съвсем различни!“ Тези 30% не са случайни. Не смятайте, че сме засегнали много по някакъв начин пазарната цена. Няма изискване референтните цени да бъдат оповестени предварително.“

 

EKODARPOL

Leave a Comment


8 − = пет