До 30 август изплатените средства по ПРСР са едва 13% от общия й бюджет

BASF
От общо 18 мерки по програмата, 10 не са отваряни досега

земяДо 30 август 2017 г. договорените средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. представляват 32.67% от целия й бюджет. Тук влизат и поетите ангажименти по мерките 10, 11, 12 и 13, уточняват от ДФ „Земеделие“ в табличен вид на страницата си. В същото време реално изплатените средства са едва 13.21% от целия портфейл на програмата.

Бюджетът на ПРСР е най-голям спрямо този на останалите оперативните програми. Той е в размер на 5 706 727 515.43 лв. или за краткост 5.7 млрд. лв.

Безвъзмездната финансова помощ по договорените проекти е в размер на 2.354 милиарда лева, а реално изплатените суми (РИС) към края на август са малко над 774 млн. лв. (13.21% от целия бюджет).

До момента по всичките мерки са подадени общо 14 751 заявления, а сключените договори са 4 147. Като се има предвид, че някои от мерките въобще не са отворени, като например мярка 14 за хуманно отношение, мярка 9 за учредяване на групи и организации производители, мярка 16 за сътрудничество и т.н., от фонда отчитат, че по мерките, за които е имало прием, бюджетът е изпълнен 50 на сто. Общо мерките по ПРСР са 18, но 10 от тях изобщо не са били отваряни.

От друга страна усвояването на средствата по някои от мерките е приключило или върви натам. Така например бюджетът на мярка 11 за биологичното производство е усвоен 100 процента, на мярка 10 „Агроекология и климат“ – 92%, на мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“ – 85%, на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ – 56% и т.н.

 

EKODARPOL

Leave a Comment


+ седем = 10