ДФ „Земеделие“ в Хасково получава 5-етажна сграда, която ще служи и като архив на Южна България

BASF

папки в кабинета на Мирослав НиколовПоземлен имот с площ 6394 кв. м, намиращ се на ул. „Панорама“ №7 близо до парк „Ямача“ в Хасково се предоставя на ДФ „Земеделие“. Сградата включва пет самостоятелни обекта в пететажна сграда. Фондът вече ползва останалата част от имота. Това реши на днешното си заседание правителството. Сградата е предоставена за безвъзмездно ползване от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Решението ще позволи да се осигурят допълнителни помещения за съхранение на нарасналия обем документация за програмния период 2014-2020 г. и изграждане на архивен център за съхранение на документацията на областните дирекции на ДФЗ в Хасково, Бургас, Кърджали. Пазарджик, Пловдив, Сливен, Стара Загора, Ямбол и Смолян.

EKODARPOL

Leave a Comment


− 5 = три