Избран е нов УС на Центъра за оценка на риска по хранителната верига

BASF
Лозана Василева

Лозана Василева

Правителството определи нов състав на Управителния съвет  (УС) на Центъра за оценка на риска по хранителната верига. Той се състои от петима членове – директорът на Центъра проф. д-р Бойко Ликов, заместник-министрите на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров и д-р Лозана Василева и заместник-министрите на здравеопазването д-р Мирослав Ненков и Светлана Йорданова.

В края на 2016 г. в УС на Центъра участваха директорът проф.

Васил Грудев

Васил Грудев

д-р Бойко Ликов, заместник-министрите на земеделието и храните д-р Цветан Димитров и Васил Грудев и заместник-министрите на здравеопазването д-р Адам Персенски и д-р Ваньо Шарков.

Центърът извършва научна оценка на риска по проблеми, които пряко или косвено засягат здравето на животните и растенията, растителните продукти и растителния репродуктивен материал и безопасността на храните и фуражите и изготвя научни становища до компетентните органи и институции за вземане на решения за управление на рисковете по хранителната верига.

EKODARPOL

Leave a Comment


− пет = 2