„Биопродукти“: Мярка 4.2 е в полза на големите, фермерите нямат думата в Комитета по наблюдение

BASF
Най-жалкото е, че това се случи с активната роля на МЗХГ и с подкрепата не само на консултантските сдружения, а дори и на синдикатите, пише в отворено писмо асоциацията

цех на "Фунгоробика"Българска асоциация „Биопродукти“ изпрати Отворено писмо до медиите, в което изразява възмущението си от проектонаредбата за прилагане на мярка 4.2 „Преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Мярката вероятно ще бъде отворена за прием през октомври т.г.

„Биопродукти“ твърди, че в Комитета по наблюдение фермерите нямат думата и забележките, които правят не се взимат под внимание. Според асоциацията, мярката е разписана така, че да облагодетелства големи производители и преработватели.

Ето и текста на Отвореното писмо: 

Българска асоциация Биопродукти изразява възмущение от начина на структуриране на мярка 4.2 от ПРСР.

Комитетът по наблюдение на програмата е съставен от държавни служители от различни ведомства и сдружения на консултанти. Сдруженията на земеделците са без право на глас в него и на практика са без никаква възможност да повлияят на решенията.

Ето защо, въпреки многократно изказваното възмущение, мярката е разписана по начин, който силно облагодетелства големи производители и най-вече преработватели. На практика целият неин бюджет ще бъде усвоен от малък брой фирми. Думите „за развитие на селските райони“ се оказва, че са нищо незначещи. Нашите предложения предполагаха възможност хиляди малки и средни фермери да могат да се възползват от нея и да затворят цикъла на производство, като излязат на пазара с краен продукт. Така не само, че наистина щеше да има развитие на селските райони, а щяха да се открият и нови работни места. Вместо това ще имаме няколко десетки или стотина одобрени проекта, може да се разкрият неголям брой работни места, а за развитие на селски райони и създаване на заетост в селата въобще не може да става и дума.

Най-жалкото в тази ситуация е, че това се случи с активната роля на МЗХГ и с подкрепата не само на консултантските сдружения, а дори и на синдикатите.

EKODARPOL

Leave a Comment


девет + 5 =