Всички държави в ЕС искат през 2021-2027 г. да останат и директните плащания, и ПРСР

BASF
Темата за новата ОСП ще бъде стартирана на европейско ниво през ноември от Фил Хоган, през юни 2018 г. ще стане ясно какъв е бюджетът за земеделие

IMG_2543Днес в Пловдив земеделският министър Румен Порожанов взе участие в семинара „Европейски пари за преработвателите по ПРСР (мярка 4.2)“. Преди да говори по-конкретно за мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, Румен Порожанов разказа за дебатите по следващата ОСП в поредния преходен период, който започва от 2021 г. Ето и речта му пред участниците в семинара:

„Утре в 14 часа имаме поредна, предпоследна среща с основните асоциации в българския агробизнес. Това е 4-та среща, на която ние ще направим окончателна визия за това как виждаме финансирането по новата Обща селскостопанска политика (ОСП) като приоритети и стълбове. Хубавото е, че нямаме различия с това, което иска браншът. Няма и особени различия по това, което ние и останалите страни членки искат. Не стои като съмнение, че директните плащания са доста сериозен инструмент в подкрепа на доходите на земеделските стопани. Неслучайно, когато нашите земеделски производители, които са надеждни и с история, отидат в банките, е достатъчно да покажат удостоверения какво са заявили за плащане в Кампанията, за да получат бързо кредит.

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) се иска от абсолютно всички страни членки, така че мога да ви уверя, че ще я има и през следващия програмен период. Тук е принадената стойност, тук са инвестициите, тук е надграждането на производството, тук са нашите възможности за експорт. Колкото повече преработваме, толкова сме по-конкурентноспособни. Затова мярка 4.1 и мярка 4.2 поне за мен като финансист са мерките, които трябва да бъдат насърчавани. Не тези по Втора ос. Инвестиционните мерки за мен са най-полезните за сектор Земеделие и за преработвателната промишленост. 

Двата европейски фонда за земеделие имат в момента 40% от целия европейски бюджет, тоест над 400 милиарда евро отиват към тях. 

Много интересна е темата с финансовите инструменти и визията за различните видове рискове. Дали ще се обособи Трети стълб или те ще бъдат в рамките на двата фонда, които са в момента, не е ясно. Но темата е много актуална, защото катаклизмите от наводнения, суша и други са ежедневни, както и с болестите по животни. 

Темата за новата ОСП ще бъде стартирана със съобщението на комисаря, което той ще направи през месец ноември. Разбира се, по време на нашето председателство дебатите ще продължат. Затварянето на ОСП ще бъде със затварянето на многогодишното финансово споразумение за бюджета на Европейския съюз 2021-2027 г. Това споразумение се очакваше до края на тази година, но сега се изтегля до юни 2018 г. Дори и да има намаление на средствата за земеделие, когато парите се насочат ефективно и не отиват за компенсаторни плащания със спорен ефект, може да не се получи съществена разлика във финансирането при този и следващия програмен период. 

Тук е важен анализа при едно намаление на бюджета с „Х“ средства по какъв начин ще се намали конкурентноспособността на европейския и респективно българския производител спрямо конкуренцията на Северна и Южна Америка, Азия и други.“  

Leave a Comment